Ετικέτα: ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΟΣΜΕ: Πληρότητα 100% εντός των οχημάτων μετακίνησης των μαθητών !

Κατά παρέκκλιση σημαντικών και ουσιαστικών νομοθετικών ρυθμίσεων, τις οποίες το ίδιο έχει θεσπίσει, συνεχίζει κατά συρροή παρεκκλίνοντας, να νομοθετεί το “Επιτελικό Κράτος.” Στο άρθρο 21 της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08.09.2020 Κ.Υ.Α…. Read more »