Γ. Αλεξανδράκης: Πρωτοφανής εργοδοτική παρέμβαση στην ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γ. Αλεξανδράκης: Πρωτοφανής εργοδοτική παρέμβαση στην ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Γεώργιου Αλεξανδράκη του Κωνσταντίνου, εκλεγμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ και εκπροσώπου των εργαζομένων σε αυτό.

            Με έκπληξη έλαβα γνώση του περιεχομένου της από 08.03.2021 ανακοίνωσής σας προς τους εργαζομένους της ΕΥΔΑΠ και της υπ’ αρ. πρωτ.: 32/08.03.2021 επιστολής σας με μορφή γνωμοδότησης προς τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Ειδικότερα, δε, με την ενημέρωσή σας προς τους εργαζομένους της ΕΥΔΑΠ, αφού πρώτα διατείνεστε ότι πρόθεσή σας δεν είναι να εμπλακείτε σε αντιπαραθέσεις μεταξύ συνδικαλιστικών φορέων και ότι δεν επιθυμείτε να εκληφθεί από τους εργαζομένους ότι η εταιρεία καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις για τη ΣΣΕ, στη συνέχεια κατά τρόπο εξόχως μεροληπτικό και κυρίως κατά τρόπο που συνεπάγεται ωμή εργοδοτική παρέμβαση στην εσωτερική συνδικαλιστική αυτονομία της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ δηλώνετε παντελώς αναιτιολόγητα ότι κατόπιν «ενδελεχούς νομικής εξέτασης του θέματος», προέκυψε ως θεσμικός συνομιλητής σας η διοίκηση που ανακηρύχθηκε από το φερόμενο ως Δ.Σ. της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ της 30.12.2020 με Πρόεδρο τον κ. Αθανάσιο Σκόνδρα.

Στην επιστολή σας, δε, προς τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος πέραν των νομικών και πραγματικών ανακριβειών και αντιφάσεων στις οποίες αυτή στηρίζεται, επιχειρείτε κατά τρόπο πρωτοφανή να προκαταλάβετε την κρίση της ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα εκβιάζοντας ενδεχομένως κάποια μορφή έγκρισης της στην πρωτοφανή με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης πρακτικής σας να διαλέξετε με προνομιακούς όρους θεσμικό συνομιλητή, χωρίς να στηρίζεται η επιλογή σας αυτή σε αποκρυσταλλωμένο, εμπεριστατωμένο και τεκμηριωμένο νομικό σκεπτικό, ούτε πολύ περισσότερο σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όπως θα ανέμενε κανείς. Είναι πραγματικά πρωτοφανές γεγονός στα συνδικαλιστικά χρονικά ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρείτε να αντλήσετε την επιβεβαίωση της θέσης σας για τον αρεστό σε εσάς με βάση τα δικά σας υποκειμενικά κριτήρια θεσμικό συνομιλητή από την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, Γ.Σ.Ε.Ε..

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, λοιπόν, καλείται στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον εργοδότη να γνωμοδοτήσει θετικά και να προσδώσει με τη θέση της επίφαση νομιμότητας σε μια ωμή επέμβαση στο συνδικαλιστικό κίνημα, που συνδέεται με την επιλογή του αρεστού για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο θεσμικού συνομιλητή. Να σας υπενθυμίσω, λοιπόν, για ύστατη φορά ότι τα εσωτερικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι ζητήματα που επιλύονται αυστηρά και μόνο στο πλαίσιό τους και οι όποιες συνδικαλιστικές διαφορές επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια και όχι από τον εργοδότη. Σε αντίθετη περίπτωση, θα κυριαρχούσε ο κίτρινος – εργοδοτικός συνδικαλισμός και πάντως όχι ο πραγματικός – ταξικός συνδικαλισμός που σκοπό έχει την προαγωγή των εργασιακών και οικονομικών συμφερόντων των εργαζομένων.

Η, δε, αποποίηση των ευθυνών σας ως Διευθύνων Σύμβουλος αναφορικά με την καθυστέρηση και την παρέλκυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης με το πρόσχημα της διαλυτικής κατάστασης που έχει επιβληθεί σε βάρος της Ομοσπονδίας και των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ από πρόσωπα που εσείς επιλέγετε και χαρακτηρίζετε – υπό ποια ακριβώς ιδιότητα άραγε; –  ως προνομιακούς – θεσμικούς συνομιλητές, μόνο ως προσχηματική μπορεί να χαρακτηριστεί κατά το βαθμό που καθ’ όλα γνωστό είναι το γεγονός ότι εδώ και πολλές ημέρες σας έχει κοινοποιηθεί εξώδικη γνωστοποίηση – πρόσκληση για συλλογική διαπραγμάτευση από το νόμιμο Δ.Σ. της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ, όπως αυτό προέκυψε από το τελευταίο συνέδριο των πρωτοβάθμιων σωματείων της, και στην οποία εσείς έως σήμερα εξακολουθείτε κατά τρόπο τουλάχιστον προκλητικό να κωφεύετε.

Η ως άνω εξώδικη γνωστοποίηση – πρόσκληση σε συλλογική διαπραγμάτευση δεν έχει προσβληθεί έως σήμερα από οποιονδήποτε τρίτο – θεσμικό για εσάς συνομιλητή – ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 15 και ως εκ τούτου η στάση σας αυτή επιτείνει έτι περαιτέρω την επιδεικνυόμενη από την πλευρά σας μεροληψία εις βάρος των αυθεντικών και νόμιμων εκπροσώπων των εργαζομένων για συλλογική διαπραγμάτευση και για κάθε ενέργεια που συνδέεται με την ιδιότητα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ ως πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

            Με την παρούσα δεν μπορώ παρά να ομολογήσω την αλγεινή εντύπωση που μου προκαλείται και για το γεγονός ότι η ως άνω πρωτοφανής επέμβαση σας στα εσωτερικά ζητήματα της Ομοσπονδίας επιχειρήθηκε στην πραγματικότητα εν κρυπτώ και παραβύστω από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ουδέποτε τέθηκε ως θέμα σε συνεδρίαση η ανάγκη επιλογής «θεσμικού συνομιλητή» και πολύ περισσότερο ουδέποτε γνωστοποιήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον σε εμένα προσωπικά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ιδιότητά μου ως εκλεγμένου εκπροσώπου των εργαζομένων οι γνωμοδοτήσεις που έχουν ληφθεί από την πλευρά σας αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.

            Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, αποδοκιμάζω με την παρούσα την πρακτική σας αυτή που συνδέεται όχι με την εκτόνωση αλλά με την παγίωση και την επικυριαρχία της διαλυτικής κατάστασης, που κάποιοι έχουν επιβάλλει στην Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ για τους δικούς τους λόγους, και η οποία συνδέεται με την ως άνω πρωτοφανή επέμβασή σας στη συνδικαλιστική αυτονομία των εργαζομένων. Τέλος, δε, σας υποβάλλω με την παρούσα αίτημα γνωστοποίησης και προσκομιδής εγγράφων και συγκεκριμένα της κάθε τυχόν γνωμοδότησης που έχετε λάβει αναφορικά με τα τεκταινόμενα στην ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν ικανοποιηθεί το αυτονόητο αίτημα μου να μου προσκομιστούν αντίγραφα των όποιων τυχόν γνωμοδοτήσεων, σας δηλώνω ότι θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίων.

Κοινοποίηση : 1. Πρόεδρο ΔΣ ΕΥΔΑΠ κα Θεωδ. Βαρβαρίγου

                        2.  Μέλη ΔΣ ΕΥΔΑΠ

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ