Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΕ: για λόγους “κόστους” η μεταφορά 5200 υπαλλήλων

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΕ: για λόγους “κόστους” η μεταφορά 5200 υπαλλήλων

Τι μας έδειξε η πρώτη διαβούλευση για τις θυγατρικές;

Η πρώτη συνάντηση της διαβούλευσης, στο πλαίσιο της επιθυμίας της διοίκησης ΟΤΕ/DT να μεταφέρει περίπου 5.200 χιλιάδες εργαζομένους σε θυγατρικές εταιρίες, έδειξε καταρχήν ότι όταν ο πρόεδρος έλεγε ότι το κάνει για λόγους «κόστους», εννοούσε:

  • την περαιτέρω μείωση των μισθών μας,
  • τις ευκολότερες απολύσεις και γενικά
  • τη συνέχιση της μείωσης των εργασιακών παροχών.

Συγκεκριμένα, σε αυτή την συνάντηση οι εκπρόσωποι της διοίκησης προτίμησαν να δώσουν show διαφημίζοντας τις νέες θυγατρικές και μειώνοντας έτσι το χρόνο των ερωτήσεων. Για το Ταμείο Νεότητας, το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και το Συνταξιοδοτικό της Cosmote η Γεν. Δ/ντρια Ανθρ. Δυναμικού αρχικά είπε ότι, με βάση το προεδρικό διάταγμα (ΠΔ) 178/2002 δεν υπάρχει η δυνατότητα συνέχισής τους στις θυγατρικές!… Σε ερώτηση μας, όμως, αν το ΠΔ 178 δεν το επιτρέπει ή αν είναι στη διακριτική ευχέρεια του διαδόχου (θυγατρικής), η Γεν. Δ/ντρια Ανθρ. Δυναμικού παραδέχθηκε τελικά ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του διαδόχου (θυγατρικής). Πράγματι, όποιος συνάδελφος το επιθυμεί μπορεί να κατεβάσει το ΠΔ 178/2002 και να διαβάσει στο άρθρο 4 παρ. 3Α ότι: «Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα από τυχόν υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής ασφάλισης, είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ασφαλιστική επιχείρηση, είτε με μορφή λογαριασμού που λειτουργεί στο πλαίσιο της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο (PRIVATE PENSION FUND), σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, ισχύουν τα εξής: Α. Αν ο διάδοχος αποδέχεται τη συνέχιση της σύμβασης ασφάλισης με τους ίδιους όρους που ίσχυαν για τον μεταβιβάζοντα, ανανεώνεται η σύμβαση ασφάλισης»….

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αν ο εργοδότης κάνει καλοπροαίρετα το «μετασχηματισμό» της εταιρίας και τις «μεταρρυθμίσεις» του, δεν θα πρέπει να πειράξει τίποτα από τους εργαζόμενους που επιθυμεί να μεταφέρει. Ειδικά όταν ισχυρίζεται ότι με αυτό τον τρόπο θα αυξήσει και τις πηγές εσόδων του.  

Στο ίδιο κλίμα, οι εκπρόσωποι της διοίκησης δεν απάντησαν κάτι συγκεκριμένο για το γεγονός ότι ενώ η E-Value είναι μια εταιρία με πολύ χαμηλή κερδοφορία και 1.700 δικούς της ιδιαίτερα χαμηλόμισθους εργαζομένους, εντούτοις μεταφέρουν εκεί 650 (σύμφωνα με τα λεγόμενα της διοίκησης) «υψηλόμισθους» εργαζόμενους. Πως περιμένουν αυτή η εταιρία να είναι βιώσιμη; Μάλιστα, δυο χρόνια πριν και σύμφωνα με τις προτάσεις των δικηγόρων της E-Value και του ΟΤΕ προς τον ΟΜΕΔ, υποστήριζαν εγγράφως ότι τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά κερδοφορίας (4%) δεν έδιναν τη δυνατότητα στην εταιρία να έχει παρά μόνο χαμηλόμισθους εργαζόμενους. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορούσαν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν είναι τυχαίος, άλλωστε, ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρουν «στα μουλωχτά» «λίγους – λίγους» εργαζόμενους που έχουν ώριμα εργασιακά δικαιώματα, από διάφορες κεντρικές υπηρεσίες προς τα τηλεφωνικά κέντρα, μόλις λίγους μήνες πριν τη μεταβίβαση του έργου των τηλεφωνικών κέντρων προς την E-Value. Η  μεθόδευση αυτή αποδεικνύει ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να βλάψουν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους.

Με την παραπάνω διαπίστωση και γνωρίζοντας ότι οι συνθήκες εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στη Γερμανός είναι δυσμενέστερα από ότι στον ΟΤΕ και στην Cosmote, αντιλαμβανόμαστε ότι τόσο σε αυτή τη μεταφορά όσο και στη μεταφορά προς την πρώην Oteplus (νυν Cosmote Τεχνικές Υπηρεσίες) το βασικό κίνητρο είναι η συνεχής επίθεση προς τους εργαζόμενους.

Επιπλέον,  στη διαβούλευση η διοίκηση ανακοίνωσε ότιεπιθυμεί για τους εργαζομένους που θα μετακινηθούν προς την E-Value και τη Γερμανός, να αλλάξει τον ασφαλιστικό τους φορέα από ΤΑΥΤΕΚΩ σε ΙΚΑ, για λόγους «ομοιογένειας» (!) με τους άλλους εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί. Ισχυρίζονται, δηλαδή, ότι τους «χαλάει» την «ομοιομορφία» ο διαφορετικός ασφαλιστικός φορέας κι όχι οι έντονες μισθολογικές διαφορές μεταξύ μεταφερόμενων και ήδη υφιστάμενων εργαζομένων στις θυγατρικές! Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν τελικά;

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης υπηρεσιακού έργου και σύμφωνα με το άρθρο 8 (παρ. 5) του ΠΔ 178/2002, «ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως και εκ των προτέρων όλους τους εργαζομένους» και ιδίως «για τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της μεταβίβασης». Αναμένουμε, λοιπόν, τις ΕΓΓΡΑΦΕΣ απαντήσεις της διοίκησης και μέχρι τότε θα εξαντλήσουμε κάθε καλοπροαίρετη στάση, που δυστυχώς δεν δικαιολογείται από το σύνολο των κινήσεων της εργοδοσίας μέχρι τώρα. Αν δεν δοθούν έγγραφες απαντήσεις, ή, αν αυτές που θα δοθούν υπονοούν βλαπτικές μεταβολές  των εργαζομένων, τότε δεν μας μένει κάτι άλλο ως εργαζόμενοι από κινητοποιήσεις, ενημέρωση της κοινής γνώμης και των πολιτικών φορέων, αλλά και τις νόμιμες ενέργειές μας προς τη δικαιοσύνη.