Η άλωση του ΔΕΔΔΗΕ από τα διορισμένα Golden Boys και τους Εργολάβους

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η άλωση του ΔΕΔΔΗΕ από τα διορισμένα Golden Boys και τους Εργολάβους

Η ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

Κάποια άτομα προβαίνουν σε αβάσιμες ή ανεύθυνες δαπάνες για να υποστηρίξουν τις προσωπικές προκαταλήψεις ή σκοπιμότητες.
Οι ανώτεροι υπάλληλοι μπορούν να αυξήσουν την τεχνική πολυπλοκότητα, για να κρύψουν ή να προετοιμάσουν το έδαφος και για να το πετύχουν αυτό, συχνά παράγουν οικονομικές και όχι μόνο, (δια)στρεβλώσεις.
Για την αποφυγή των ανωτέρω, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δημιουργήσει υπηρεσίες για την προστασία της περιουσίας και γενικά των συμφερόντων της εταιρείας, τη διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των πόρων της, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης μέσω του συστηματικού ελέγχου (την κατάρτιση προδιαγραφών, τη διακήρυξη και τη σύναψη συμβάσεων εργολαβιών, την εποπτεία της εκτελέσεως τους από αρμόδια ΒΟΚ κ.λ.π.).

Ωστόσο αυτό έχει μόνο καταστατική έννοια από τη στιγμή που δεν λειτουργεί και επιτρέπει την υλοποίηση της κάθε προσωπικής επιλογής.


Μέσα σε αυτό το άναρχο πλαίσιο βλέπουμε το ˝ΠΝΕΥΜΑ˝ του Μίδα των εργολάβων στη ΔΠΝ να εκχωρεί σε Ανάδοχο την εργασία <<Επιθεώρηση Δικτύου Μέσης Τάσης της Περιοχής Ρέθυμνου>> βάσει διαδικασίας με διαπραγματεύσεις χωρίς προηγούμενη προκήρυξη (πρόσκληση ενός) και τιμή τριπλάσια 36€/χλμ, τιμή που μόνο στη σφαίρα της σκοπιμότητας μπορεί να υπάρχει !!!

Στερώντας τη μοναδική θερμοκάμερα από το έμπειρο, υψηλής εξειδίκευσης, τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, δίνοντάς τη στον Ανάδοχο τον οποίο θα πρέπει και να τον εκπαιδεύσει!!!

Υποτίθεται ότι το προσωπικό του αναδόχου, που θα εκτελεί τις υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ικανό και ειδικευμένο με πιστοποιημένη εμπειρία και να έχει όλα τα προσόντα που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία!!!Έτσι εξηγείται και ο λόγος που δεν γίνονται προσλήψεις, παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις.Την τεχνητή έλλειψη προσωπικού την κάνουν ανάγκη για εργολάβο-αδελφοποίηση.Θυσιάζουν την τεχνογνωσία, την ποιότητα, την οικονομία, την ασφάλεια του Δικτύου στο βωμό του κέρδους και των συμφερόντων που εξυπηρετούν, στέλνοντας κάθε φορά το λογαριασμό στον Ελληνικό λαό, και στους εργαζόμενους.

Έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη την αντίθεση μας απέναντι στην πρόθεση εργολαβοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, διεκδικώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και τον επαναπροσδιορισμό των εργασιών που δύναται να εκχωρήσει σε ανάδοχους.

Νισάφι πια, και η πρόκληση έχει τα όρια της.

Καταγγέλλουμε πρόσφατα διορισμένα golden boys για τη διαδικασία, τη
σπάταλη και την αναποτελεσματικότητα να διασφαλίσουν τα οικονομικά συμφέροντα του ΔΕΔΔΗΕ και όλους όσους συμμετέχουν δια της σιωπής.
Καταγγέλλουμε την αλαζονεία, τον αυταρχισμό και την αδιαφάνεια κάθε κακόβουλης ενέργειας σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ και των συναδέλφων.
Καταγγέλλουμε για πολλοστή φορά την εμφανή απαξίωση των συναδέλφων και της υψηλής εξειδίκευσης που διαθέτουν, απέναντι στα εργολαβικά συμφέροντα.
Καλούμε τον εκπρόσωπο εργαζομένων να αναδείξει τις μεθοδεύσεις και τις συνέπειες στο ΔΣ, ζητώντας διαφάνεια και αποκλεισμό, σε τέτοιου είδους φαινόμενα.


Γραμματεία ΕΑΜΕ/ΕΤΕ-ΔΕΗ