Ο κορονοϊός βλάπτει σοβαρά το ωράριο των εργαζομένων – του Πάνου Κορφιάτη

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο κορονοϊός βλάπτει σοβαρά το ωράριο των εργαζομένων – του Πάνου Κορφιάτη

Ο κορονοϊός βλάπτει σοβαρά το ωράριο των εργαζομένων.

Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν σταματά κάθε υποβολή εντύπων για την υπερωρια- υπερεργασία (και δεν διευκρινίζεται τι άλλο) “για να υπάρχει ελαστικότητα στην προσέλευση των εργαζομένων στην δουλειά”. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για το απροσδιόριστο διάστημα που θα χρειαστεί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο δεν θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του ωραρίου των εργαζομένων. Η κυβέρνηση βάζει πραγματικά πλάτη στους εργοδότες, τον λογαριασμό όμως θα τον πληρώσουν εδώ οι εργαζόμενοι.

Αν ήθελε το υπουργείο εργασίας να κάνει κάτι αντίστοιχο του τίτλου του θα έπρεπε ήδη

:1) να είχε φροντίσει να έχει φτάσει σε κάθε επιχείρηση μια συγκεκριμένη τσεκλιστ και ενημερωτικό υλικό για το πώς συγκεκριμένα λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για τον κορονοϊό στους χώρους εργασίας,

2) να απαλλάξει τους εργαζόμενους απο την αβεβαιότητα για το τι γίνεται με τις αποδοχές τους, παρεμβαίνοντας ώστε να γίνει ξεκάθαρο ότι οι αποδοχές καταβάλλονται σε όλα τα ενδεχόμενα.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας

1. Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να οργανώνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά το χρόνο εργασίας στις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που θέτει το φαινόμενο της διάδοσης του κορονοϊού και στη χώρα μας. 

Ενδεικτικά, με τον τρόπο αυτό, διευκολύνουμε εργαζόμενους και εργοδότες να προκρίνουν σχήματα σταδιακής πρόσβασης και προσέλευσης στους χώρους εργασίας (για την αποφυγή συνωστισμού και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους εργασίας), υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν την ενδεχόμενη απουσία εργαζομένων (λόγω προληπτικών μέτρων ή για λόγους φροντίδας παιδιών σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων), κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, δεν θίγονται οι υφιστάμενες προστατευτικές διατάξεις για τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης υπερεργασίας, υπερωριών, εργασίας κατά βάρδιες, ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, κ.λπ. 

Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το ανωτέρω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο 10ημέρο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας. 

2. Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της περαιτέρω διάδοσης του κορονοϊού στους εργασιακούς χώρους, αλλά και στο πλαίσιο της ούτως ή άλλως θεσμοθετημένης υποχρέωσης των εργοδοτών να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους, παρέχεται η δυνατότητα να προχωρούν σε σχήματα εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασίας), στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό (π.χ. με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ.). Και σε αυτή την περίπτωση, διευκολύνονται οι εργαζόμενοι με παράλληλα καθήκοντα φροντίδας παιδιών. 

3. Αναστέλλεται για 3 μήνες  έως την 30η Ιουνίου του 2020 η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων κάθε είδους  ρύθμισης, οι οποίες είναι πληρωτέες έως 31η Μαρτίου 2020, στους κλάδους και  περιοχές (ανά ΚΑΔ και Περιφερειακή Ενότητα), για περιπτώσεις  που διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με κρατική εντολή για περισσότερο από 10 ημέρες. 

*Ο Πάνος Κορφιάτης είναι πρώην ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας – Αναρτήθηκε στο Facebook