Ανακοίνωση της “Συμμαχία εργαζομένων ΕΥΔΑΠ” Εκβιαστικές Πρακτικές και Διασταλτικές Ερμηνείες των Νόμων

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση της “Συμμαχία εργαζομένων ΕΥΔΑΠ” Εκβιαστικές Πρακτικές και Διασταλτικές Ερμηνείες των Νόμων
  1. Ανακοίνωση της “Συμμαχία εργαζομένων ΕΥΔΑΠ” Εκβιαστικές Πρακτικές Διασταλτικές Ερμηνείες των Νόμων

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Το τελευταίο  χρονικό διάστημα η λειτουργία της ΕΥΔΑΠ και το προσωπικό δοκιμάζεται από  τη δράση του Γενικού Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος επιδίδεται συνεχώς σε ερμηνείες  νόμων ακόμα και ευρωπαϊκών οδηγιών σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις και όπως αυτός νομίζει  ότι  το γράμμα και το πνεύμα τους  ορίζει.

Ενώ σαν κύριο μέλημα του θα έπρεπε να έχει την ολοκλήρωση των 300 μόνιμων προσλήψεων την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την βελτίωση της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ δυστυχώς λειτουργεί σαν τροχοπέδη προκαλώντας καθημερινά με τις πρακτικές του όλους τους συναδέλφους.

   Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικά από τα τελευταία ανδραγαθήματα του Διοικητικού του βίου:

Το καλοκαίρι δημιούργησε  πρωτοφανή αναστάτωση  στις συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζομένων, στη συνέχεια έβγαλε με τελεσίγραφο σε αναγκαστική κανονική άδεια όλο το προσωπικό χωρίς να νοιάζεται για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας τέλος επανήλθε δριμύτερος και απειλεί ότι το δικαίωμα των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ να συμφωνούν ή να διαφωνούν με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται υποχρέωση συναίνεσης και σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται ποινή μη θεώρησης των βιβλιαρίων ασθενείας δηλαδή ο εργαζόμενος του οποίου γίνονται ασφαλιστικές κρατήσεις  δεν θα έχει το δικαίωμα να είναι ασφαλισμένος.

  • Θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Γενικός, ότι η συλλογή και επεξεργασία των   δεδομένων  του  προσωπικού δεν μπορεί να γίνεται ανεξέλεγκτα αλλά με περιορισμούς με σκοπό  την  προστασία  των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου.
  • Θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Γενικός,  ότι σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του δεν είναι νόμιμη η πλήρης και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση των εργαζομένων για επεξεργασία δεδομένων και μάλιστα σε προσυμπληρωμένη φόρμα που δεν εξειδικεύει το είδος των προσωπικών δεδομένων, δεν διευκρινίζει αν τα δεδομένα αυτά είναι ικανά να εξυπηρετήσουν τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
  • Θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Γενικός,  ότι είναι παράνομη η γενική αναφορά  σε συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων και μη προσωπικών δεδομένων διότι δεν διασφαλίζει τη δυνατότητα του εργαζομένου να γνωρίζει και να εγκρίνει ή όχι το δεδομένο αυτό.
  • Θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Γενικός, ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει να εκμαιεύσει τη συγκατάθεση των εργαζομένων δεν εξασφαλίζει την εξειδίκευση των δεδομένων που ζητά την έγκριση και δεν εξασφαλίζει πρόσβαση των εργαζομένων στα προς επεξεργασία δεδομένα έτσι ώστε να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις και υπό αυτή την έννοια καθίσταται εκβιαστικός  αφού απειλεί με άρνηση θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας.
  • Θα πρέπει να καταλάβει ο κ. Γενικός, ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας ουδεμία σχέση έχει με τη δήλωση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Καταγγέλλουμε την επανειλημμένα αντιδεοντολογική συμπεριφορά του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού  και καλούμε τη Διοίκηση για να μην ταυτίζεται με τις πρακτικές του, επιτέλους να τον αντικαταστήσει.

Για τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η Συντονιστική Επιτροπή