ΠΟΣΠΕΡΤ: Στήριξη στην ΕΡΤ3 και την 3ωρη στάση εργασίας της ΠΟΕΣΥ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΣΠΕΡΤ: Στήριξη στην ΕΡΤ3 και την 3ωρη στάση εργασίας της ΠΟΕΣΥ

Η συνεχιζόμενη δραματική μείωση του συνολικού χρόνου παραγόμενου ενημερωτικού και άλλου προγράμματος από την ΕΡΤ3, υπονομεύει έμπρακτα την ίδια την υπόσταση του τρίτου καναλιού της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, προσβάλλοντας παράλληλα την επαγγελματική αξιοπρέπεια των εργαζόμενων σε αυτήν. Η ΕΡΤ3 πρέπει να παραμείνει το περιφερειακό μέσο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με πανελλαδική εμβέλεια και έδρα τη Θεσσαλονίκη και να διατηρήσει τον ρόλο που αναλογεί στην ιστορία και την αποστολή της.

Το ERTnews δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη βίαιη συρρίκνωση της ΕΡΤ3 και για την υποβάθμιση του ρόλου της σε δορυφορικό πάροχο περιορισμένου ειδησεογραφικού περιεχομένου.

Η κατάργηση των δύο καθημερινών δελτίων ειδήσεων γενικού περιεχομένου που παράγονται και εκπέμπονται πανελλαδικά από τη Θεσσαλονίκη, δεν αντισταθμίζεται από ένα ημίωρο δελτίο περιφερειακών ειδήσεων στην ΕΡΤ3 και ένα 15λεπτο ένθετο περιφερειακών ειδήσεων στο ERTnews.

Συντασσόμαστε με τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους της ΕΡΤ3 που διεκδικούν:

-Την ενδυνάμωση της σχέσης της με τη Θεσσαλονίκη, την περιφέρεια και την κοινωνία.

-Την ενίσχυση της φυσιογνωμίας και των χαρακτηριστικών του τηλεοπτικού προγράμματος, με πολυθεματικό περιεχόμενο και με την ανάπτυξη εσωτερικών παραγωγών και ντοκιμαντέρ.

-Την αναβάθμιση των δύο ραδιοφωνικών σταθμών, 102 FM και 95.8 FM.

-Την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, χωρίς αποκλεισμούς.

-Τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

-Την πραγματοποίση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου και όχι με ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου.

-Την ενίσχυση όλων των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ και την αναβάθμιση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων τους.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει την τρίωρη στάση εργασίας που κήρυξε η ΠΟΕΣΥ

τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 13:00 έως τις 16:00.

Αγία Παρασκευή 04/09/2023