ΟΣΜΕ: Καταγγελία για απολύσεις στο ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΣΜΕ: Καταγγελία για απολύσεις στο ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου

Με επιστολή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΜΕ), την οποία αποστέλλει προς όλους τους αρμόδιους υπουργούς και φορείς της κυβέρνησης καταγγέλει απολύσεις και καταχρηστικές συμπεριφορές από την ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε. Στην επιστολή της αναφέρει τα εξής:

Αριθμ. Πρωτ. 10260 Αθήνα 15 Νοέμβρη 2021

Προς

  1. Υπουργό Μεταφορών
  2. Υπουργό Εργασίας
  3. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
  4. Υφυπουργό Μεταφορών
  5. Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Μεταφορών
  6. Γενική Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας
  7. Κεντρική Υπηρεσία ΣΕΠΕ
  8. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ζακύνθου

Η επιχείρηση ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε, έχοντας εκ του νόμου τη δυνατότητα, είχε θέσει το σύνολο σχεδόν των εργαζόμενων της υπό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, μεταξύ των οποίων και έξι (6) εργαζόμενους, πεπειραμένους και με μακρόχρονη προϋπηρεσία οδηγούς, επί  δεκαπέντε (15) συνεχείς μήνες. 
Μετά το τέλος της δυνατότητας χρήσης του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας (30/6/2021),  αντί της υποχρέωσης απασχόλησης αυτών των εργαζόμενων – οδηγών, με τους ίδιους όρους αμοιβής και εργασίας, η προαναφερόμενη επιχείρηση, τους χορήγησε παρά τη θέλησή τους, την ετήσια κανονική τους άδεια,  του έτους 2020. 
Από τις αρχές Αυγούστου του 2021 και μετά την εξάντληση της χορηγηθείσας κανονικής τους άδειας, παρά τις καταγγελίες, τις συνεχείς διαμαρτυρίες και την προσφυγή στο αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ζακύνθου, η επιχείρηση ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε, με αστήρικτες δικαιολογίες,  συνέχισε να μην απασχολεί τους έξι (6) οδηγούς.  Στις 10/11/2021, η επιχείρηση ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε, προχώρησε στην απόλυση των τεσσάρων  εξ αυτών και με δικαστικό επιμελητή τους κοινοποίησε  την καταγγελία της σύμβασης  τους. 
Επίσης την ίδια ημέρα (10/11/2021), η επιχείρηση ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε, κατήγγειλε  τη σύμβαση εργασίας και απέλυσε άλλον ένα (1) εργαζόμενο με την ειδικότητα του ελεγκτή.
Συνολικά η κερδοφόρα επιχείρηση ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε, απέλυσε το τελευταίο διάστημα πέντε (5) εργαζόμενους. 
Η κερδοφόρα επιχείρηση ΚΤΕΛ  Ν. Ζακύνθου Α.Ε, η οποία έχει λάβει όλες τις ενισχύσεις τις Πολιτείας λόγω της πανδημίας, (επιστρεπτέες προκαταβολές και 4000 ευρώ ανά λεωφορείο) με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, με το πρόσχημα της δήθεν μείωσης του μεταφορικού της έργου, απέλυσε παράνομα πέντε συνολικά εργαζόμενους.
Όλο αυτό,  το προηγηθέν των απολύσεων χρονικό διάστημα, το διάστημα της μεθοδευμένης μη απασχόλησης των έξι (6) οδηγών και προκειμένου η προαναφερόμενη επιχείρηση  να  καλύψει τις μεγάλες της ανάγκες, αντί της απασχόλησης των εργαζόμενων της και τη δρομολόγηση των λεωφορείων ιδιοκτησίας της, μίσθωνε και συνεχίζει να μισθώνει τουριστικά λεωφορεία τρίτων, υπεραπασχολεί μετόχους ή οδηγούς μετόχων και καταρτίζει συμβάσεις ορισμένου χρόνου προσλαμβάνοντας νέους χαμηλόμισθους εργαζόμενους. 
Το γεγονός της παράνομης δρομολόγησης τουριστικών λεωφορείων, (άρθρο 7, παρ. 6 του ν. 2963/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν. 2446/ 1996), προς εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, έχει επανειλημμένα καταγγελθεί από την Ομοσπονδία μας και έχει κατά τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας διαπιστωθεί. 
Αποκαλύφθηκαν τελικά τα σχέδια της επιχείρησης ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε,  τα σχέδια της μη απασχόλησης των έξι (6) οδηγών, και μέσω της δρομολόγησης τουριστικών λεωφορείων,  οι μεθοδευμένες ενέργειες της, απαλλαγής και αντικατάστασης του παλαιού προσωπικού από νέους, χαμηλόμισθους και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους. 
Καταγγέλλουμε την επιχείρηση ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε για την ακολουθούμενη παράνομη αυτή πρακτική της.
Καλούμε τις υπηρεσίες σας να ελέγξουν άμεσα την επιχείρηση ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε, να διαπιστωνόσουν τα καταγγελλόμενα, να πατάξουν την παρανομία και αποκαθιστώντας την νομιμότητα  να υποχρεώσουν την επιχείρηση ΚΤΕΛ Ν. Ζακύνθου Α.Ε, να άρει  τις απολύσεις και να συνεχίσει να απασχολεί τους πέντε παράνομα απολυθέντες εργαζόμενους. 
Αναμένουμε τις άμεσες  ενέργειές σας και την ενημέρωση μας σχετικά με αυτές. 
Για την Ο.Σ.Μ.Ε
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Θεμιστοκλής Αμπλάς Παντελεήμων Τουρλής

Κοινοποίηση:

  1. Εισαγγελέα Ζακύνθου
  2. Σωματείο Προσωπικού ΚΤΕΛ & Οδηγών Ν. Ζακύνθου