Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE (πρώην ΕΘΝΟDATA): Επιμένουμε στον σεβασμό των ΣΣΕ και των νόμων!

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE (πρώην ΕΘΝΟDATA): Επιμένουμε στον σεβασμό των ΣΣΕ και των νόμων!

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στην ETE προερχόμενων από την πρώην ΕΘΝΟDATA για τη συνάντηση με κ.κ. Γενική Διευθύντρια και Βοηθό Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Γενικό Διευθυντή Λειτουργικής Στήριξης

Συναδέλφισσες – οι,

Την Πέμπτη 18.2.2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με την κα Γενική Διευθύντρια & τον κ. Βοηθό Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και τον κ. Γενικό Διευθυντή Λειτουργικής Στήριξης.

Στη συνάντηση θέσαμε εκ νέου τα ζητήματα που είχαμε περιγράψει και στην από 20.01.2021 επιστολή μας όσο αφορά τη μη τήρηση του ωραρίου εργασίας και την καθημερινή πολύωρη υπερωριακή εργασία για μεγάλο τμήμα των συναδέλφων –ισσών. Τα εξαντλητικά ωράρια έχουν σαν αποτέλεσμα την εξουθένωση των συναδέλφων και την διατάραξη της οικογενειακής/ιδιωτικής τους ζωής ενώ δεν επιβεβαιώνεται ότι λειτουργούν αποδοτικά και παραγωγικά για την Τράπεζα.

Εκ μέρους των κ.κ. Διευθυντών αναγνωρίστηκε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος εργασίας και – λόγω της πανδημίας και των έκτακτων μέτρων – θα εξακολουθήσει να υφίσταται τους επόμενους μήνες (!). Είναι ωστόσο διατεθειμένοι να εξετάσουν τις περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν φτάσει ή είναι πολύ κοντά στο στάδιο της εξουθένωσης ώστε να ελαφρύνουν το βάρος δουλειάς που τους αναλογεί.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το δικό μας αίτημα δεν είναι η κατά περίπτωση αντιμετώπιση αλλά η συνολική επίλυση του θέματος.

Θέσαμε επίσης το θέμα της μη αποζημίωσης, της μερικής αποζημίωσης ή της καθυστερημένης αποζημίωσης της υπερωριακής εργασίας και ζητήσαμε να υπάρχει μία συγκεκριμένη, σαφής, εκ των προτέρων γνωστή και μη αμφισβητήσιμη  διαδικασία καταγραφής της υπερεργασίας και υπερωρίας ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες για τον αριθμό τους και να αποζημιώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Εκ μέρους της διοίκησης διατυπώθηκε η άποψη  ότι η απλή καταγραφή του login/logout δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο εργαζόμενος-η πράγματι εργάζεται και δεν είναι απλά συνδεδεμένος-η στο σύστημα, μία δε πιο αναλυτική καταγραφή των κινήσεών του προσκρούει στο θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  Θα εξετάσουν το αίτημά μας.

Θίξαμε το θέμα των «εξωτερικών αναθέσεων» (Outsourcing/flexible capacity) και των προβλημάτων που αυτή η διαδικασία προκαλεί.  Περιγράψαμε πώς οι εξωπραγματικές υποσχέσεις των εταιρειών αυτών για πολύ γρήγορη υλοποίηση έργων σε πολύ σύντομες προθεσμίες οδηγούν σε υλοποιήσεις εφαρμογών που δεν καλύπτουν τις αυξημένες προδιαγραφές αξιοπιστίας και σταθερότητας που απαιτείται για τις διαδικασίες ενός τραπεζικού ιδρύματος.  Έχει πλέον αποδειχθεί περίτρανα και στη πράξη ότι τα έργα πληροφορικής χρειάζονται μεθοδική εργασία και παρακολούθηση ήδη από το 1ο στάδιο της δημιουργίας τους, διαφορετικά δημιουργούνται προβλήματα που έχουν σημαντικό κόστος. Η σταθερή σχέση του ανθρώπινου δυναμικού που τα συντηρεί και τα υποστηρίζει παίζει καθοριστικό ρόλο. Η εναλλαγή των συναδέλφων – εργαζόμενων μέσω τρίτων εταιρειών και η μη σταθερή σχέση εργασίας και καταλήγει αφενός σε σπατάλη  πολύτιμου  χρόνου για την εκπαίδευση τους και την διαδικασία ενσωμάτωσης τους και αφετέρου δεν εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις κλίματος συνεργασίας, αφοσίωσης και επαγγελματισμού.

Η απάντηση ήταν ότι οι άλλες τράπεζες χρησιμοποιούν το flexible capacity σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι η Εθνική (Εθνική 30%, υπόλοιπες τράπεζες από 40% – 50%). Επίσης ότι υπάρχει αίτημα για νέες προσλήψεις, έχει ήδη υλοποιηθεί ένας αριθμός από αυτές, για τις οποίες δεν  διευκρινίστηκε με τι είδους σύμβαση έχουν γίνει.

Ζητήσαμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια να πραγματοποιούνται εντός ωραρίου και εάν αυτό δεν είναι δυνατό,  τότε να καταβάλλεται η αντίστοιχη αποζημίωση. Λάβαμε την απάντηση ότι υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ότι αυτό προγραμματίζεται εντός ωραρίου.

Συνάδελφοι –ισσες,

Δεν μας καλύπτει η κατά περίπτωση αντιμετώπιση του θέματος της μη τήρησης του ωραρίου, αλλά επιμένουμε στον σεβασμό των ΣΣΕ και των νόμων. Θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια ώστε να γίνει σεβαστή η θέση μας για τήρηση του ωραρίου, πλήρη καταβολή των υπερωριών και μη αντικατάσταση των εργαζόμενων με σταθερή σχέση εργασίας που καλύπτονται από συλλογική από άλλους με ατομική σύμβαση εργασίας, Μέχρι τότε θέλουμε να τονίσουμε για άλλη μία φορά ότι είναι σε ισχύ το δικαίωμα στην αποσύνδεση, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο Β.4 Δικαίωμα αποσύνδεσης μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας της ΣΣΕ 2019-2022 (https://syete.gr/wp-content/uploads/2020/06/2_%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%95-2019-2022-draft_V1-003.pdf) και έχουμε υποχρέωση να το τηρούμε. Θα συνεχίσουμε  να καταθέτουμε τις απόψεις μας και να διεκδικούμε τον σεβασμό των δικαιωμάτων μας.

Δυναμώσουμε τη φωνή μας συμμετέχουμε με αποφασιστικότητα σε συλλογικές δράσεις διαμαρτυρίας και διεκδίκησης που οργανώνονται από συνδικάτα, όπως η τρίωρη στάση εργασίας στις 8 Μαρτίου (12:15 – 3:15 μ.μ. ή τρεις ώρες πριν τη λήξη της βάρδιας) με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας που έχει προκηρυχθεί από το ΕΚΑ και για την οποία θα εκδώσουμε νέα ανακοίνωση. 

Θα λάβετε άμεσα νέα ενημέρωση για την γενική συνέλευση του Συλλόγου μας που θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και στην οποία θα συζητήσουμε αναλυτικά όλα τα παραπάνω.

Το ΔΣ

1.3.2021