Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ κατέθεσε αίτημα για την παραίτηση του ΟΑΕΔ από άσκηση ενδίκων μέσων

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ κατέθεσε αίτημα για την παραίτηση του ΟΑΕΔ από άσκηση ενδίκων μέσων

Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Κατεπείγον Αίτημα της Ομοσπονδίας για ένταξης του ΟΑΕΔ στο άρθρο 77 του ν/σ που κατατέθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

                                                      Αρ. Πρωτ. 452 / 18-12-2020

  « Αίτημα κατάθεσης Τροπολογίας για παραίτηση ΟΑΕΔ από άσκηση ενδίκων μέσων.»

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο άρθρο 77 του ν/σ,  που εισάγεται σήμερα στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,  δίνεται η δυνατότητα παραίτησης από ένδικα μέσα και βοηθήματα που έχουν ήδη ασκηθεί  κατά δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων προσωρινών διαταγών  με τις οποίες διατάσσεται  η παραμονή ή η επαναπρόσληψη εργαζομένων σε υπηρεσίες του e ΕΦΚΑ. Μόνο για τον e ΕΦΚΑ! Ο ΟΑΕΔ, ο οποίος απασχολεί προσωπικό με δικαστικές αποφάσεις πάνω από δεκαετία δεν περιλαμβάνεται, κακώς, στη διάταξη.

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ έχει, κατ’ επανάληψη, ζητήσει να ενταχθεί ο ΟΑΕΔ στη δυνατότητα παραίτησης από τα ένδικα που έχουν ήδη ασκηθεί  κατά δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων προσωρινών διαταγών  με τις οποίες διατάσσεται  η παραμονή ή η επαναπρόσληψη εργαζομένων σε υπηρεσίες μέσα με μια σειρά από αιτήματα/ έγγραφα. Η ένταξη των συναδέλφων που για χρόνια εργάζονται/εργάστηκαν στον ΟΑΕΔ με δικαστικές αποφάσεις (πρώην stage), στο μόνιμο δυναμολόγιο του Οργανισμού αποτελεί ένα διαρκές, δίκαιο και βάσιμο αίτημά μας. Οι συνάδελφοι αυτοί, έχουν αποκτήσει μεγάλη εργασιακή εμπειρία και προσφέρουν ακριβώς το ίδιο έργο με εργαζόμενους που έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση, καλύπτουν δε κατά κοινή ομολογία πάγιες και διαρκείς ανάγκες και τυχόν απομάκρυνσή τους θα δημιουργούσε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στον Οργανισμό, αρκεί να αναφέρουμε ότι υπάρχουν υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που λειτουργού με 2 εργαζόμενους ο ένας εκ των οποίων είναι με δικαστική απόφαση(ΚΠΑ Σιδηροκάστρου, ΚΠΑ2 ΣΑΠΩΝ,  ΚΠΑ Ιεράπετρας κλπ)

Η εξαίρεση του ΟΑΕΔ από το άρθρο 77 του ν/σ, εκτός από τη δυσλειτουργία έως μη λειτουργία των υπηρεσιών που θα επιφέρει με την ενδεχόμενη απομάκρυνση των συναδέλφων από τον Οργανισμό, αποτελεί μια διάκριση κατά των εργαζομένων με δικαστικές αποφάσεις στον ΟΑΕΔ.

Ζητούμε την ένταξη του ΟΑΕΔ στο άρθρο 77 του ν/σ.