Στα ΒΑΕ οι ημέρες ασθένειας από εργατικό ατύχημα με παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στα ΒΑΕ οι ημέρες ασθένειας από εργατικό ατύχημα με παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε και εξέτασε αναφορά από πολίτη, οικοδόμο στο επάγγελμα, ο οποίος ζητούσε την παρέμβαση της Αρχής διαμαρτυρόμενος διότι αίτηση συνταξιοδότησής του απορρίφθηκε τόσο με απόφαση Διευθυντή όσο και μετά από εξέταση του σχετικού ζητήματος από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή, καθώς 69 ημέρες ασθένειας που είχε μετά από εργατικό ατύχημα δεν υπολογίστηκαν στις απαιτούμενες 1.000 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Μετά από τη σχετική αλληλογραφία, το αρμόδιο Υποκατάστημα ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι κατά την άποψή του οι διατάξεις που αναφέρονται στην αναγνώριση μέχρι ένα μήνα κατά ανώτατο όριο ημερών ασθένειας ως χρόνος διανυόμενος στα επαγγέλματα που καλύπτονται από τον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), έχουν εφαρμογή μόνο τις περιπτώσεις των λοιπών ασφαλισμένων που υπάγονται στον Κώδικα, ενώ από τη σχετική ρύθμιση εξαιρούνται οι ελεύθεροι οικοδόμοι.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με πορισματική επιστολή που απέστειλε στο αρμόδιο Υποκατάστημα και στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, υποστήριξε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ και τον Κανονισμό Βαρέων και ΑνθυγιεινώνΕπαγγελμάτων, οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες υπάγονται στους ανωτέρω Κανονισμούς και ως εκ τούτου απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι δεν υπήρχε ειδική ρύθμιση που να εξαιρεί τους απασχολούμενους σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες από τις διατάξεις που προβλέπουν την αναγνώριση μέχρι ένα μήνα ανά έτος του χρόνου ασθένειας ως χρόνο διανυόμενο στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η σχετική διάταξη ισχύει και για τους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες. Περαιτέρω, εάν ο νομοθέτης ήθελε να διαφοροποιήσει το σχετικό δικαίωμα ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα, εξαιρώντας κάποια επαγγελματική κατηγορία εργαζομένων
υπαγόμενων στον ΚΒΑΕ, θα το προέβλεπε με σαφή αναφορά, κάτι που δεν συνέτρεχε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ με έγγραφο που απέστειλε στο αρμόδιο Υποκατάστημα και κοινοποίησε στην Αρχή, αποδέχτηκε την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη και υποστήριξε ότι ο χρόνος ασθένειας των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα είναι χρόνος διανυθείς σε αυτά και ως εκ τούτου και οι ημέρες αδείας λόγω ασθένειας των οικοδόμων θεωρούνται ως διανυθείσες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Πηγή : https://www.aftodioikisi.gr