Π.Ο.Ε – Aνακοίνωση για κλαδική ΣΣΕ Πετρελαιοειδών & Υγραερίων

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Π.Ο.Ε – Aνακοίνωση για κλαδική ΣΣΕ Πετρελαιοειδών & Υγραερίων

Στα πλαίσια των ενεργειών μας για την κήρυξη υποχρεωτικότητας της Κλαδικής ΣΣΕ
Προσωπικού των Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων Πετρελαίου & Υγραερίου,
κατατέθηκε μέσω του Νομικού μας Συμβούλου κ. Χρήστου Κιούλου την Δευτέρα
18 Μάη 2020 η «Έκθεση – Μελέτη Τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της επέκτασης
της Κλαδικής ΣΣΕ στην Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση», η οποία
εκπονήθηκε από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για λογαριασμό της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου
το ΑΣΕ (Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας) να γνωμοδοτήσει για την αναγκαιότητα
υποχρεωτικότητας της Κλαδικής μας ΣΣΕ.
Η συνεισφορά του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και των Επιστημονικών συνεργατών του ήταν
ουσιαστική και πολύτιμη. Συγκέντρωσαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία και συνέταξαν την Μελέτη, η οποία τεκμηριώνει
πλήρως την αναγκαιότητα να καταστεί η Κλαδική ΣΣΕ γενικά υποχρεωτική στον
Κλάδο μας.
Το επόμενο διάστημα, θα συγκληθεί το ΑΣΕ και πιστεύουμε πως θα υπάρξει
θετική εισήγηση τους, προκειμένου ο Υπουργός Εργασίας να κηρύξει ΓΕΝΙΚΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΑΣ.