ΕΚΤΕΛούν εντολές συγκεκριμένων συμφερόντων

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΚΤΕΛούν εντολές συγκεκριμένων συμφερόντων
  • Με 24ωρη απεργία απαντούν οι εργαζόμενοι των ΚΤΈΛ στις διατάξεις του σχεδίου νόμου του υπουργείου Μεταφορών που καταστρατηγούν τα εργασιακά δικαιώματα και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών

«ΚραΤικοδίαιτοι και επί χρόνια ανεξΕΛεγκτοι» ήταν ο τίτλος δημοσιεύματος του Left.gr (18/6/2018)  στο οποίο αναλύαμε τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις  με την επωνυμία “Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων”, τα γνωστά σε όλους μας ΚΤΕΛ, αποτελούν κράτος εν κράτει επί δεκαετίες και απολαμβάνουν μίας ιδιαίτερης ασυλίας από την Πολιτεία, παρ’ ότι τους έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα μία κρίσιμη υπηρεσία που αφορά στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές.

Τα ιδιαίτερα αυτά προνόμια φαίνεται όμως ότι δεν αρκούν  στα νομικά πρόσωπα και τις Διοικήσεις των ΚΤΕΛ καθώς, όπως αναφέρει στο Left.gr ο Θεμιστοκλής Αμπλάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών με τον τίτλο «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες διατάξεις» (ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής του από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής την Πέμπτη 30/1 και την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια) περιλαμβάνονται σκανδαλώδεις διατάξεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού των ΚΤΕΛ.

Πετούν στα σκουπίδια τον κανονισμό προσωπικού

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του σχεδίου νόμου (άρθρο 33) η κυβέρνηση της ΝΔ καταργεί τον κανονισμό προσωπικού ΚΤΕΛ, στο σύνολό του, ο οποίος είναι σε ισχύ για πάνω από 60 χρόνια, αδιαφορώντας, όπως λέει ο Θ. Αμπλάς, τόσο για την προστασία του κόσμου της εργασίας των ΚΤΕΛ, όσο και για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, που διασφαλίζεται με το υφιστάμενο κανονισμό.

Πλέον, τα ΚΤΕΛ θα έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας» μετά από έγκριση της Γενικής τους Συνέλευσης, ο οποίος θα ρυθμίζει τα προσόντα πρόσληψης, τους λόγους και τη διαδικασία απόλυσης του προσωπικού, το χρόνο εργασίας και ανάπαυσης, τη διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κ.λπ., όλα τα θέματα δηλαδή που κατεξοχήν ανάγονται στο αντικείμενο του Κανονισμού Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στο ν.δ. 3789/1957.

Στην αιτιολογική έκθεση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου αναφέρεται ότι με την κατάργηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ «το ρυθμιστικό πλαίσιο των ΚΤΕΛ εξομοιώνεται με αυτό των άλλων μεταφορικών επιχειρήσεων, στο οποίο, δεν προβλέπεται η ρύθμιση θεμάτων εσωτερικής λειτουργίας από την πολιτεία, πέρα από τις γενικές και ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας».

Ο συντάκτης του νομοσχεδίου παραγνωρίζει, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΣΜΕ, το θεμελιώδες: ότι τα ΚΤΕΛ δεν αποτελούν μεταφορικές επιχειρήσεις όπως π.χ. τα τουριστικά γραφεία, αλλά ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες έχει παραχωρηθεί το αποκλειστικό προνόμιο της εκτέλεσης δημόσιας συγκοινωνίας. Συνεπώς, ο κρατικός νομοθέτης όχι μόνο δικαιούται, αλλά και υποχρεούται να ρυθμίσει την οργάνωση της εργασίας, τα προσόντα του προσωπικού, τις ειδικότητές του κλπ, όπως ακριβώς ρυθμίζει και όλες τις λοιπές παραμέτρους παροχής του συγκοινωνιακού έργου, ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση της δημόσιας υπηρεσίας που έχει αναθέσει τα ΚΤΕΛ.

Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, η Πολιτεία όχι μόνο παραιτείται από τη ρύθμιση των, κομβικών για τη λειτουργία των ΚΤΕΛ, θεμάτων του Κανονισμού Προσωπικού, αλλά και αναθέτει ανεξέλεγκτα τη ρύθμιση αυτών στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των ΚΤΕΛ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κανονισμός επί δεκαετίες θεσπίζεται με πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας διότι έτσι αναγνωρίζεται ο δημόσιος χαρακτήρα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, κάτι που παραγνωρίζει με προκλητικό τρόπο η σημερινή κυβέρνηση.

Οδηγοί με ανεξέλεγκτα ωράρια

Παράλληλα, τίθεται ένα κρίσιμο ζήτημα για την οδική ασφάλεια: Μέχρι σήμερα, τα χρονικά όρια εργασίας των οδηγών που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΚΤΕΛ αποτέλεσαν  ασπίδα έναντι των εργοδοτικών απαιτήσεων για υπερβάσεις του 8ώρου.

Το πειθαρχικό δίκαιο που θεσπίζει ο Γενικός Κανονισμός αποτελεί περαιτέρω εγγύηση για τον εργαζόμενο ότι δεν θα τύχει άδικων διώξεων επειδή αρνείται να ενδώσει στην απαίτηση του ΚΤΕΛ για υπέρβαση των χρονικών ορίων εργασίας. Όπως ο καθένας μπορεί να καταλάβει, η κατάρρευση αυτού του θεσμικού πλαισίου θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια.

(για την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα αλλά και τις διατάξεις που καταργούνται, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο επιβάτης, μίλησε ο Θ. Αμπλάς στο Kontra)

Προσθέτουν σκανδαλώδη προνόμια και βάζουν επιβάτη δίπλα στον οδηγό

Παράλληλα, με το ίδιο νομοθέτημα διευρύνονται αλλά και προστίθενται καινούρια στα ήδη σκανδαλώδη προνόμια των επιχειρήσεων των ΚΤΕΛ και των Διοικήσεών τους, τα οποία είχαμε περιγράψει και στο δημοσίευμα του 2018.

Μεταξύ αυτών, επιτρέπεται η χρήση της μπροστινής θέσης των λεωφορείων ΚΤΕΛ από επιβάτες άνευ προϋποθέσεων, και συγκεκριμένα χωρίς να ελέγχεται αν εργοστασιακά η θέση αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως θέση επιβάτη, εις βάρος της ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού (άρθρο 35 του σχεδίου νόμου) σε περίπτωση ατυχήματος, αφού η μια έξοδος η οποία λειτουργεί και ως έξοδος κινδύνου, αποκλείεται αυτομάτως.

Παράλληλα, από την ψήφιση του νόμου και μετά θα επιτρέπεται η εκπροσώπηση των μετόχων με απλή εξουσιοδότηση στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των ΚΤΕΛ, διάταξη η οποία πρακτικά εξασφαλίζει την εκλογή στο ΔΣ εκείνων που πετυχαίνουν, με αθέμιτα μέσα και ανταλλάγματα, να συγκεντρώσουν τις περισσότερες εξουσιοδοτήσεις. Η ρύθμισηείχε καταργηθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διότι, όπως έχει τεκμηριώσει η ΟΣΜΕ, αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα για τον λειτουργικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ.

Με άλλο άρθρο επιχειρήθηκε η προκλητική ρύθμιση περί ισόβιας χορηγίας των Προέδρων των ΚΤΕΛ από τα χρήματα των επιβατών να επεκταθεί και στους αντιπροέδρους των Υπεραστικών ΚΤΕΛ ΑΕ ειδικά και μόνον της Νήσου Κρήτης! Αυτό αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις. Παραμένει όμως σε ισχύ η ρύθμιση που εξασφαλίζει στους προέδρους των ΚΤΕΛ ισόβια χορηγία από τα χρήματα των επιβατών, με μοναδική προϋπόθεση τη συμπλήρωση τριών τριετιών στη θέση του προέδρου! Η εν λόγω προκλητική ρύθμιση περιέχεται στο άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 2963/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3710/2008.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 της ίδιας διάταξης, η μηνιαία χορηγία, για τους προέδρους των ΚΤΕΛ με περισσότερα από 35 λεωφορεία στη δύναμή τους, υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ τον μήνα!

Η ισόβια αυτή «χορηγία» όλων των προέδρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του ΚΤΕΛ της περ. γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001, τα χρήματα δηλαδή που σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη έχουν «αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού των ΚΤΕΛ, ιδίως σταθμών ή πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων, σταθμών στέγασης και συντήρησης, μηχανοργάνωσης, κατασκευή εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης κοινού».

Και ενώ η επιβολή της εισφοράς του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 έχει ανταποδοτική λειτουργία, υπό την έννοια ότι προορίζεται για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των εγκαταστάσεων των ΚΤΕΛ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τελικά καταλήγει απευθείας στις τσέπες των προέδρων των ΚΤΕΛ.

Πάγιο αίτημα της ΟΣΜΕ είναι η κατάργηση του προκλητικού προνομίου της ισόβιας χορηγίας πρώην προέδρων των ΚΤΕΛ από τα χρήματα των επιβατών, η οποία προκαλεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

Με το ίδιο νομοθέτημα (άρθρο 33) διατίθενται στα ΚΤΕΛ 45 εκατομμύρια Ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό υποδομών και λεωφορείων. «Η χρηματοδότηση των ΚΤΕΛ ήδη αποδεικνύει τον χαρακτήρα τους ως κοινωφελών επιχειρήσεων, στις οποίες το Κράτος όχι μόνο δικαιούται αλλά και υποχρεούται να επεμβαίνει με τη θέσπιση κανόνων όπως ο Κανονισμός Προσωπικού.  Εάν ήταν απλώς ιδιωτικές μεταφορικές επιχειρήσεις, όπως εκτίθεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 35 του νομοσχεδίου για να δικαιολογηθεί η κατάργηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ, δε θα μπορούσαν να επιδοτούνται από το Δημόσιο με αυτά τα τεράστια χρηματικά ποσά», τονίζει ο Θ. Αμπλάς.

Απαντούν με απεργία στις 4/2

Η Ομοσπονδία των εργαζομένων ήδη προκήρυξε 24ωρη απεργία για την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου και έστειλε αναλυτικό έγγραφο προς τον πρωθυπουργό, Κυρ. Μητσοτάκη, καταγγέλλοντας ότι «η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών απέφυγε και εξακολουθεί να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με την ΟΣΜΕ, αδιαφορώντας πλήρως για τη γνώμη των εργαζομένων και επιλέγοντας να υιοθετήσει άκριτα εργοδοτικές απόψεις και επιδιώξεις, οι οποίες, ιδίως όσον αφορά τα ΚΤΕΛ, είναι εντελώς ασύμβατες με το χαρακτήρα των ΚΤΕΛ ως μεταφορικών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να καταλάβει κανείς ποιοι είναι οι εμπνευστές του νομοσχεδίου και ποιων τα συμφέροντα ξεκάθαρα και απροκάλυπτα εξυπηρετεί…

ΠΗΓΗ: Left – Τάσος Γιαννόπουλος