ΟΣΜΕ: “Οδηγώντας με ανασφάλεια”

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΣΜΕ: “Οδηγώντας με ανασφάλεια”

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το σύνηθες φαινόμενο, της κατάθεσης,  από την παρούσα κυβέρνηση,  νομοσχεδίων, των οποίων το περιεχόμενο δεν έχει καμία σχέση με τον τίτλο τους, δεν μας προκαλεί πλέον καμία έκπληξη. 

            Μόνο ασφάλεια, δεν προοιωνίζουν για την Συγκοινωνία και τη Μεταφορά, οι διατάξεις, του υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου με τίτλο 

                                    “Οδηγώντας με ασφάλεια”.

            Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, αυξάνονται  τα όρια ηλικίας των οδηγών φορτηγών ή λεωφορείων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης. 

          Σε απόλυτη ταύτιση με τα ιδιωτικά συμφέροντα, άκριτα και μη αντιλαμβανόμενη η Κυβέρνηση  τον κίνδυνο ο οποίος θα προκύψει για την Συγκοινωνία και την Εμπορευματική Μεταφορά, θεσπίζει ανώτατο όριο ηλικίας άσκησης του επαγγέλματος του  οδηγού φορτηγών και λεωφορείων το 69ο έτος. 

           Ήδη η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), είχε διαφωνήσει με την αύξηση  των ορίων ηλικίας για την κατηγορία αυτή των οδηγών από το 65ο έτος της ηλικίας στο 67ο.

           Σύμφωνα επίσης με την ίδια διάταξη, την οποία η Κυβέρνηση προωθεί, το 65ο έτος της ηλικίας, ως ανώτατο όριο άσκησης του επαγγέλματος του οδηγού σχολικού λεωφορείου, αφορά μόνο τους οδηγούς των  γνωστών κίτρινων σχολικών λεωφορείων και όχι τους οδηγούς των άλλων μέσων, τα οποία μεταφέρουν μαθητές (Τουριστικά λεωφορεία και λεωφορεία ΚΤΕΛ), τα οποία θα συνεχίσουν απρόσκοπτα να μεταφέρουν μαθητές με 69χρονους υπερήλικες οδηγούς, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.  

          Δεν μπορούσαν επίσης να λείψουν από Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, χαριστικές και ρουσφετολογικές ρυθμίσεις για τα συνεταιράκια των ΚΤΕΛ, τους μόνιμους και συνεχώς αιτούντες αυλοκόλακες.

          Με διάταξη του ίδιου νομοσχεδίου, συνεχίζει να επιβαρύνεται το επιβατικό κοινό με προσαύξηση 5% επί της τιμής του εισιτηρίου, προκειμένου, με κυβερνητική εντολή, να χρηματοδοτούνται από το υστέρημα των φτωχών ανθρώπων του μόχθου και της εργασίας, οι οποίοι συνήθως μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των ΚΤΕΛ.

          Δηλαδή θα συνεχίσουν οι επιβάτες να πληρώνουν κατά 5% αυξημένο εισιτήριο, προκειμένου οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να κερδοσκοπούν και μέσω αυτής της προσαύξησης του εισιτηρίου, οι Πρόεδροι των ΚΤΕΛ να απολαμβάνουν σκανδαλωδώς και δεύτερη σύνταξη, πέραν αυτής την οποία λαμβάνουν μέσω του ασφαλιστικού τους φορέα.

           Συνεχίζεται επίσης μέσω των διατάξεων αυτού του νομοσχεδίου, η συντονισμένη και σφοδρή κυβερνητική αντεργατική επίθεση, την οποία οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ δέχονται τα τελευταία χρόνια με εκτελεστικό όργανο τη διορισμένη διοίκηση στον Οργανισμό.

            Στην καταπάτηση, κατάργηση και καταστρατήγηση ουσιωδών όρων της επιχειρησιακής τους συλλογικής σύμβασης εργασίας, την κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και συνδικαλιστικών ελευθεριών, προστίθεται με διάταξη του προαναφερόμενου νομοσχεδίου, η εξαίρεσή τους από την χορήγηση των μισθολογικών προβλεπόμενων από τη σύμβασή τους παροχών.

            Ενώ στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Μεταφορών, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ και ΟΑΣΑ, μέχρι τις 31/12/2021 θα χορηγηθούν οι προβλεπόμενες μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους των αντίστοιχων εταιρειών, οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ, εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Μεταφορών, αδίκως, εξαιρούνται.

            Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), δια του Προέδρου της, τοποθετήθηκε αναλυτικά για όλα αυτά τα ζητήματα στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (22/10/2021), κατά τη διαδικασία ακρόασης εξωκοινοβουλευτικών προσώπων και πρότεινε:

α.  Την κατάργηση της διάταξης, αύξησης των ορίων ηλικίας των οδηγών φορτηγών ή λεωφορείων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

β.  Την κατάργηση της διάταξης θεσμοθέτησης εισφοράς – προσαύξησης 5% επί των εισιτηρίων των ΚΤΕΛ.

γ.   Την άρση της εξαίρεσης, της άδικης και άνισης μεταχείρισης των εργαζόμενων στον ΟΑΣΘ και την χορήγηση των προβλεπόμενων από τη σύμβασή τους μη μισθολογικών παροχών κατά τον ίδιο τρόπο με τους εργαζόμενους των άλλων συγκοινωνιακών φορέων ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ και ΟΑΣΑ.

Ο αγώνας συνεχίζεται…

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΥΠΟΥ