ΔΥΝΑΜΙΚΗ 24ωρη απεργία στα ΚΤΕΛ Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΥΝΑΜΙΚΗ 24ωρη απεργία στα ΚΤΕΛ Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018

Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)

Στις  21-3-2018  και  κατά  τη  συνεδρίαση  του  Δ.Σ  της  Ομοσπονδίας  Συνδικάτων  Μεταφορών  Ελλάδας  (Ο.Σ.Μ.Ε)  ομόφωνα  αποφασίστηκε  η  εξαγγελία  και  η  πραγματοποίηση  για  την  Πέμπτη  29-3-2018  24ωρης  Πανελλαδικής  απεργιακής  κινητοποίησης  των  εργαζόμενων  στα  Αστικά  και  Υπεραστικά  ΚΤΕΛ  όλης  της  χώρας.

Καλούμε  τους  εργαζόμενους  σε  μαζική  συστράτευση  και  συμμετοχή  στον  αγώνα

Κατά

Των  αυθαίρετων, παράνομων  και  καταχρηστικών  απολύσεων

Της  παραβίασης  ουσιωδών  όρων  και  διατάξεων  της  ασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας

Της  ανάθεσης  σε  εργολάβους  του  έργου  των  ΚΤΕΛ

 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 Άμεση ανάκληση  των  απολύσεων

  • Διακοπή της  ανάθεσης  σε  εργολάβους  του  έργου  των  ΚΤΕΛ
  • Επαναφορά του  Συλλογικού  Δικαίου  και  άμεση  δυνατότητα  σύναψης  Συλλογικών  συμβάσεων  εργασίας  και   προσφυγής   στη  Διαιτησία
  • Φραγμό στη  σύναψη  ατομικών  συμβάσεων  εργασίας  με  εξευτελιστικούς  όρους
  • Άμεση καταβολή  των  οφειλόμενων  δεδουλευμένων  αποδοχών
  • Κατάργηση της  αντισυνταγματικής  πράξης  6/28.2.2012  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  (Π.Υ.Σ)
  • Κατάργηση Π.Δ/τος  94/2014
  • Μέτρα κατά  της  συνεχώς  εντεινόμενης  ασυδοσίας  και  βαρβαρότητας  των  εργοδοτών  ΚΤΕΛ
  • Πιστή τήρηση  του  εναπομείναντος  εργατικού  Δικαίου
  • Μέτρα με  προοπτική  ανάπτυξης  και  προστασίας  των  θέσεων  εργασίας
  • Πλήρη στελέχωση,  ενίσχυση  και  ενδυνάμωση  των  ελεγκτικών  μηχανισμών  της  Πολιτείας

Όλοι  στο  δρόμο              Όλοι  στον  αγώνα

Όλοι  στις  κατά  τόπους  απεργιακές  συγκεντρώσεις

Στα ΚΤΕΛ γίνεται κόλαση