ΣΕΕΤ: Συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την καταστρατήγηση του ωραρίου

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΕΕΤ: Συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την καταστρατήγηση του ωραρίου

Συναδέλφισσες, -οι,

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 4/8/2021, η συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για το θέμα των διαρκών υπερβάσεων του ωραρίου εργασίας, του μεγάλου αριθμού ωρών υπερωρίας και υπερεργασίας και ετοιμότητας (stand-by) χωρίς την καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής. Ο Σύλλογός μας έθεσε τα ζητήματα όπως είχαν ήδη τεθεί σε δύο επιστολές προς την Διεύθυνση Λειτουργιών και Ανθρώπινου Δυναμικού και στις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί.

  • Η πλευρά της Τράπεζας η οποία εκπροσωπήθηκε δια της νομικής της συμβούλου δήλωσε ότι «αρνείται την ανάθεση στους υπαλλήλους εκ μέρους της Τράπεζας πρόσθετης εργασίας την οποία δεν έχει πληρώσει».
  • Ως προς το ζήτημα των συναντήσεων (μέσω Teams) οι οποίες προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται κοντά στη λήξη του συμβατικού ωραρίου (ή και μετά τη λήξη του) η πλευρά της Τράπεζας υποστήριξε ότι οφείλεται στην ύπαρξη διαφορετικών ωραρίων εκ μέρους των εργαζομένων στη συγκεκριμένη γενική διεύθυνση. Η τράπεζα θα εξετάσει και θα επιχειρήσει να διενεργούνται οι συναντήσεις και οι τηλε-συναντήσεις κατά το δυνατό εντός του συμβατικού ωραρίου της τράπεζας και να λήγουν εντός αυτού.
  • Από την πλευρά του Συλλόγου τέθηκε το θέμα της εξάντλησης budget το οποίο χρησιμοποιείται ως απάντηση-δικαιολογία για τη μη πληρωμή των υπερωριών. Από την πλευρά της Τράπεζας υποστηρίχθηκε ότι αν κάποιο στέλεχος της τράπεζας επικαλέστηκε την έλλειψη budget αυτό δεν ήταν για να δικαιολογηθεί η μη πληρωμή παρασχεθείσας εργασίας, αλλά για μη ανάθεση περαιτέρω πρόσθετης εργασίας.
  • Σε σχέση με τις καταγγελίες μας ότι συνάδελφοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα νυχτερινή ώρα από το σπίτι τους, χωρίς αυτό να καταγράφεται επίσημα και να αμείβονται για αυτό, η Τράπεζα αρνήθηκε την καταγγελία και ζήτησε συγκεκριμένη καταγγελία ώστε εάν εκ παραδρομής περιστασιακά προέκυψε τέτοιο φαινόμενο να αντιμετωπιστεί και να διορθωθεί.
  • Για το ζήτημα ότι σε τμήματα έχουν προβλεφθεί 30 stand by ενώ κάποιοι μήνες έχουν 31 ημέρες, η δικηγόρος της Τράπεζας δήλωσε ότι θα το διερευνήσει και εάν διαπιστωθεί απλήρωτη πρόσθετη εργασία θα αμειφθεί.
  • Υποστηρίξαμε ότι λόγω των εθελουσιών μειώνεται το προσωπικό και αυξάνεται ο όγκος εργασίας και λάβαμε την απάντηση ότι αυτό άπτεται επιχειρηματικών αποφάσεων και η επιχείρηση τηρεί τα νόμιμα.

Από την πλευρά της Επιθεώρησης Εργασίας επισημάνθηκε ότι «σύμφωνα με το αρ. 67 παρ. 10 του Ν. 4808/2021 «ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας τους και ιδίως, να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιαδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του. Απαγορεύεται δε κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος τηλεργαζομένου, επειδή άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης».

Η Επιθεώρηση Εργασίας κάλεσε την επιχείρηση να εφαρμόζει τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου ως προς το καθεστώς της τηλεργασίας και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ως προς τα χρονικά όρια απασχόλησης των μισθωτών του αρ. 58 και του αρ. 67 παρ. 9 και 11 του προαναφερθέντος νόμου και την αντίστοιχη καταχώρηση στο ΠΣ Εργάνη του ωραρίου, της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης των μισθωτών, για την τήρηση της εργασιακής ειρήνης, την αποφυγή διενέξεων και κυρίως την αποφυγή της εξάντλησης (burn out) των μισθωτών.»

Συνάδελφοι –ισσες,

Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας η τήρηση του ωραρίου είναι πολύ σημαντικό θέμα για εμάς. Ύστερα δε από τις συνεχείς παρεμβάσεις μας προς τη Διοίκηση με συναντήσεις – επιστολές θα περιμέναμε να έχει ήδη διευθετηθεί.

Τηρούμε το ωράριο, φροντίζουμε να απενεργοποιούμε την απομακρυσμένη πρόσβαση, την πρόσβαση σε email ή τηλεφωνική κλήση μετά το τέλος του ωραρίου όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει η ορθή και συνεχής λειτουργία των συστημάτων της τράπεζας αλλά γιατί – όπως θα έπρεπε να είναι αυτονόητο – η σωστή λειτουργία της επιχείρησης προκύπτει από τον σωστό προγραμματισμό και οργάνωση από τον κατάλληλο αριθμό προσλήψεων και όχι από το ξεζούμισμα και την εξουθένωση των εργαζόμενων.

6/8/2021

Το Δ.Σ.