Σύλλογος ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναμένεται αύξηση των συντάξεων μας

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύλλογος ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναμένεται αύξηση των συντάξεων μας

Ξεκίνησε ο υπολογισμός των νέων συντάξεων με βάση το Ν. 4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου) που αναμένεται να αυξήσει τις συντάξεις μας, μετά και από την κατάθεση σχετικού υπομνήματος από την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

Συνάδελφοι,

Για μία ακόμα φορά η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ με τη βοήθεια των ασφαλιστικών της συμβούλων σας ενημέρωσε έγκυρα και έγκαιρα και σας διαβεβαίωσε ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού, όχι μόνο δε μειώνει τις συντάξεις των προερχομένων από την ΙΟΝΙΚΗ και ασφαλισμένων στο ΤΑΠΙΛΤ, αλλά αντίθετα τις αυξάνει, καθότι η εισφορά που πληρώναμε επί σειρά ετών ήταν πάνω από 20% και για κάποια χρόνια ακόμα πάνω από 40%, όταν η πλειοψηφία των ασφαλισμένων πλήρωνε εισφορά 20%.

Στο νέο υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται και οι ποσοστιαίες μονάδες της επιπλέον εισφοράς εργαζομένου και εργοδότη, με αποτέλεσμα ο συντελεστής αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης να αυξάνεται σημαντικά.

.

Σας παραθέτουμε ένα απλό παράδειγμα νέου υπολογισμού:

  • Συνάδελφος που προσελήφθη το 1983 και συνταξιοδοτείται με 35 χρόνια μετά τις 13/5/2016, που ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4387/2016, έχει συντελεστή αναπλήρωσης βάσει νόμου 33,81% και επιπλέον συντελεστή αναπλήρωσης με βάση τις ποσοστιαίες μονάδες της επιπλέον εισφοράς εργαζομένου και εργοδότη 29,36%, ήτοι συνολικό συντελεστή αναπλήρωσης 63,17%. Το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης στην περίπτωση αυτή ανέρχεται σε 2.100 ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται και το ποσό της εθνικής σύνταξης 384 ευρώ και το σύνολο της ακαθάριστης σύνταξης ανέρχεται σε 2.484,43 ευρώ και το καθαρό ποσό προ φόρου σε 1.997,67 ευρώ.

*Το παράδειγμα αυτό αφορά μέσο μηνιαίο μισθό από το 2002 και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης, 3.324,78 ευρώ.

Ο υπολογισμός του ποσού της ίδιας σύνταξης με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τις 13/5/2016 θα έδινε μικτό ποσό σύνταξης 2.072,95 ευρώ και καθαρό ποσό προ φόρου 1.389,95 ευρώ.

.

Συνάδελφοι,

Όπως αντιλαμβάνεστε, στην ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, μόλις ήρθε εις γνώση μας ο νέος νόμος και αφού εξετάσαμε ενδελεχώς όλες τις παραμέτρους του, ζητήσαμε με το υπ’αριθμ. 37/21-12-2017 υπόμνημα, να ληφθούν υπ’ όψη οι αυξημένες εισφορές στον επαναϋπολογισμό των νέων αλλά και των παλαιών συνταξιούχων, ώστε και όσοι έλαβαν σύνταξη πριν από τις 13/5/2016, να έχουν την ίδια μεταχείριση στον επαναϋπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης με αυξημένα ποσοστά εισφορών, προκειμένου κι αυτές οι συντάξεις, όχι μόνο να μην υποστούν μείωση, αλλά και να αυξηθούν ακόμα. 

.

Υ.Γ. Ο συνδικαλισμός έχει τη σοβαρή του έκφραση, έχει και τη γραφικότητά του. Φυσικά αναφερόμαστε στην αναφορά των κκ. Κολλάτου – Καραδελή που χαρακτήριζαν την ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και τα στελέχη της “ριψάσπιδες” και “μηδίσαντες”. Ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος.

Σύλλογος  Εργαζομένων στην Alpha Bank προερχόμενων εκ της Ιονικής