Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE (πρώην ΕΘΝΟDATA): Αυστηρή τήρηση ωραρίου στην τηλε-εργασία

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE (πρώην ΕΘΝΟDATA): Αυστηρή τήρηση ωραρίου στην τηλε-εργασία

Απαρέγκλιτη τήρηση του ωραρίου και στην τηλεργασία

Οι «εξωτερικές αναθέσεις» έχουν δείξει τα αποτελέσματά τους

4/2/2021 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Συναδέλφισσες – οι,

Σε συνέχεια των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τους διευθυντές των Διευθύνσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Λειτουργιών & Υποδομών Πληροφορικής Ομίλου, το Σωματείο μας ζήτησε επίσης συνάντηση και με τον κ. Γενικό Διευθυντή Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας & του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό αποστείλαμε την επιστολή που σας επισυνάπτουμε και στην οποία παραθέτουμε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους η συνάντηση είναι απαραίτητη.

Στην επιστολή τονίζουμε την ανάγκη να καταγράφονται με συστηματικό και τακτικό τρόπο όλες οι ώρες υπερεργασίας ή/και υπερωρίας, είτε ο εργαζόμενος-η εργάζεται στις εγκαταστάσεις (διευθύνσεις/καταστήματα) της τράπεζας είτε εργάζεται από το σπίτι και ο τρόπος καταγραφής να είναι συγκεκριμένος και γνωστός. Επισημαίνουμε το γεγονός ότι ο υψηλός αριθμός υπερωριών φανερώνει ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και μάλιστα ότι αυτό ήταν ένα πρόβλημα που υπήρχε πριν την έλευση της  πανδημίας και των ιδιαίτερων συνθηκών που αυτή δημιούργησε.

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στη συστηματική χρήση υπερωριακής απασχόλησης, ειδικά για κάλυψη τακτικών – και όχι έκτακτων ή απρόβλεπτων – αναγκών και θεωρούμε ότι η εξουθένωση των συναδέλφων –ισσων πέραν του ότι δημιουργεί προβλήματα υγείας για τους ίδιους, δεν προσθέτει στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε πως δεν είναι σωστό, αυτό που αναφέρθηκε σε ορισμένες διευθύνσεις, ότι  δεν υπάρχουν υπερωρίες όταν δουλεύουμε από το σπίτι . Το αντίθετο ισχύει: « Η μετάβαση στην τηλεργασία από μόνη της δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης του τηλεργαζόμενου, μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εργασία» (https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=1849). Επομένως όλες οι ώρες υπερεργασίας και υπερωρίας από το σπίτι πρέπει να καταγράφονται και να αποζημιώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και κατά την εργασία εντός των εγκαταστάσεων της τράπεζας.

Τέλος στην επιστολή μας τονίζουμε ότι η μέθοδος της ανάθεσης έργου σε εξωτερικές εταιρείες είτε με την μέθοδο «outsourcing» είτε με την μέθοδο «flexible capacity» έχει δείξει – δια του αποτελέσματος – ότι δεν είναι παραγωγική, δημιουργεί προβλήματα αντί να επιλύει και πρέπει να επανεξεταστεί εξαρχής.

Έχει οριστεί συνάντηση με τον κ. Γενικό Διευθυντή Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας & του Ομίλου, την κα Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου και τον κ. Βοηθό Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου για την Πέμπτη 18/2/2021 για την οποία θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά, καθώς και για τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το ΔΣ