ΟΣΜΕ: κ. Υπουργέ παραβιάζετε διεθνείς συμβάσεις εργασίας

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΣΜΕ: κ. Υπουργέ παραβιάζετε διεθνείς συμβάσεις εργασίας

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

κ.  Κώστα  Καραμανλή

Κύριε  Υπουργέ,

Μετά την επί μήνες αδικαιολόγητη άρνησή σας να μας δεχθείτε και να ακούσετε τις απόψεις μας για το φλέγον θέμα της κατάργησης του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ και της ανάθεσης της αρμοδιότητας μονομερούς κατάρτισης νέων Κανονισμών στα ίδια τα νομικά πρόσωπα των ΚΤΕΛ, χωρίς καμία συμμετοχή των εργαζομένων, προσφύγαμε στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας μέσω της ΓΣΕΕ.

Με την προσφυγή μας καταγγέλλουμε την παραβίαση από το Ελληνικό Κράτος των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας με αρ. 98  «Περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως» και 87 «Περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος», οι οποίες έχουν κυρωθεί από την Ελληνική Δημοκρατία.

Τις θεμελιώδεις αρχές, τις οποίες οι Διεθνείς αυτές Συμβάσεις κατοχυρώνουν, παραβιάσατε κατάφωρα με την ψήφιση του άρθρου 33 παρ. 3 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), το οποίο εισήχθη προς ψήφιση χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ.

Με τη διάταξη αυτή θίγετε τον πυρήνα του δικαιώματος των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων να διαπραγματεύονται συλλογικά και να καθορίζουν με ΣΣΕ το βασικό πλαίσιο κανόνων που θα διέπουν τις σχέσεις εργασίας τους, παραβιάζοντας, πέραν των προαναφερόμενων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας, και τα άρθρα 22 παρ. 2 και 23 παρ. 1 Συντάγματος, το άρθρο 2 παρ. 1 ν. 1876/1990 και το άρθρο 12 παρ. 4 ν. 1767/1988.

Σύντομα η Ελληνική Κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για την πρωτοφανή περιστολή του δικαιώματος συλλογικής αυτονομίας των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ.

Ήδη η περιστολή αυτή έχει λάβει σάρκα και οστά με πολλά ΚΤΕΛ να αρνούνται έστω και να συναντήσουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να απαντούν ανερυθρίαστα στις προσκλήσεις μας για διαπραγμάτευση επί των νέων Κανονισμών ότι ούτε θα διαπραγματευθούν, ούτε θα διαβουλευθούν με τους εργαζόμενους γιατί ο νόμος τους έδωσε το δικαίωμα να καταρτίσουν μόνοι τους Κανονισμούς, όπως συνέβαινε το 19ο αιώνα δηλαδή, πριν κατοχυρωθεί διεθνώς το δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των όρων αμοιβής και εργασίας. 

Έστω την ύστατη αυτή στιγμή, σας καλούμε να καταργήσετε το νομοθέτημα αυτό, πριν υποχρεωθείτε να το πράξετε μετά από τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και το διασυρμό της χώρας μας.

Εξαρχής ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι με την κατάργηση του  Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ (π.δ. 246/2006), που επί δεκαετίες δοκιμάστηκε επιτυχώς στην πράξη. Εάν όμως εμμένετε στην κατάργησή του, ζητάμε να εφαρμοστεί και στα ΚΤΕΛ το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση των Κανονισμών Εργασίας στη χώρα μας και το οποίο προβλέπει την κατά προτεραιότητα ρύθμισή τους κατ’  ενάσκηση της συλλογικής αυτονομίας, ήτοι με την κατάρτιση ΣΣΕ. 

Επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά ότι με τη ρύθμιση του άρθρου 33 του ν. 4663/2020 απονείματε μονομερή ρυθμιστική εξουσία στις εργοδοτικές επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να διαμορφώσουν το περιεχόμενο των όρων εργασίας, αποκλειστικά με βάση τα συμφέροντά τους, ακόμα και σε βάρος των δημόσιων αγαθών που διακυβεύονται στον κύκλο δραστηριότητας των επιχειρήσεων αυτών.

Οι επιλογές σας αυτές δεν θα γίνουν ανεκτές ούτε από την εθνική, ούτε από τη διεθνή έννομη τάξη.

Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε

     Ο  Πρόεδρος                                                             Ο  Γεν.  Γραμματέας

Θεμιστοκλής  Αμπλάς                                            Παντελεήμων  Τουρλής