Από Κοινού – Συνδυασμός Υποψηφίων για τις Εκλογές του ΣΕΗ 2020 – Ανακοίνωση/Κάλεσμα σε εκδήλωση

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Από Κοινού – Συνδυασμός Υποψηφίων για τις Εκλογές του ΣΕΗ 2020 – Ανακοίνωση/Κάλεσμα σε εκδήλωση
  • Εκδήλωση σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου, στις 19.00, στον κήπο του Θεάτρου Χυτήριο, να συναντηθούμε και να γνωριστούμε. Να συζητήσουμε και να εκθέσουμε τις θέσεις, τις απόψεις και τους προβληματισμούς μας για το επάγγελμά μας. Και τελικά, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, να συν – διαμορφώσουμε το εξειδικευμένο πλαίσιο των αιτημάτων μας.
  • Σταδιακά, θα σας ενημερώνουμε για τα της διαδικασίας, καθώς επιθυμούμε να είναι αυτή η πρώτη μας συνάντηση λειτουργική και παραγωγική.
  • Ένας ανοιχτός διάλογος όλων μας.

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ:

***Επτά ημέρες μετά την δημοσίευσή τους και αφού σημειώσαμε όλα τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις απορίες σας, αλλά και κάποιες γλωσσικές αστοχίες, επικαιροποιούμε το κείμενο των θέσεών μας***

Σας παρουσιάζουμε, όχι άλλη μια προγραμματική εξαγγελία, αλλά τη βάση εκκίνησης του διαλόγου μας. Μιλάμε για εξειδίκευση αιτημάτων και σφαιρική αντιμετώπιση του πολιτισμού γενικότερα και του θεάτρου ειδικότερα: από την εξοικείωση και την επιστροφή του κοινού στο θέατρο, την εισαγωγή της θεατρικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, την ανωτατοποίηση των σπουδών μας, έως τον στόχο όλων μας: την Κλαδική (συλλογική) σύμβαση των ηθοποιών. Αντιλαμβανόμενοι τον Πολιτισμό ως Δημόσιο αγαθό, απαιτούμε πρώτα από όλα την διεύρυνση της κρατικής ενίσχυσής του. Αναλυτικότερα:

Α) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Απαραίτητα, ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: τουλάχιστον στο 1,3% ετησίως (μ.ό. Ευρώπης), από 0,3% που είναι σήμερα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ μέσω: αξιοποίησης Ευρωπαϊκών πόρων, σύστασης ταμείου υπέρ Τεχνών (1% επί του φόρου κάθε εισιτηρίου πολιτιστικής παραγωγής υπέρ αυτού του Ταμείου), χορηγικού νόμου και ενεργοποίησης και εφαρμογής ήδη υπαρχόντων νόμων (για στήριξη ΕΚΚ κ.ά.)

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: διαγωνισμοί και υποβολή προτάσεων για όλες τις διαδικασίες. Από τις επιχορηγήσεις έως και τους καλλιτεχνικούς διευθυντές των κρατικών φορέων.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Δημιουργία ανεξάρτητης καλλιτεχνικής επιτροπής που θα διαμορφώνει την θεατρική πολιτική. Διάρκεια θητείας 5 ετών (ώστε να μην ταυτίζεται η πολιτική του εκάστοτε Υπουργού με την πολιτιστική πολιτική). Στις αρμοδιότητές του, και η ελεγκτική επιθεώρηση φορέων για τήρηση κανονισμών και νομοθεσίας.

Β) ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ηθοποιών στο Ελεύθερο θέατρο και τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ εργασίας ηθοποιού ως ΜΙΣΘΩΤΗΣ υπηρεσίας (ένας τρόπος ασφάλισης, τέλος στην ωρομίσθια απασχόληση και τις συμβάσεις έργου)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ πρόβας ως εργασία. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ πρόβας πριν από έγγραφο συμβόλαιο.
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ σύμβασης στο θέατρο – για ΝΕΕΣ παραγωγές – η τρίμηνη απασχόληση.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και
ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ ηθοποιών στις παραγωγές
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ στους εποπτευόμενους φορείς (αφορά στις νέες παραγωγές)

Γ) ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

– Κατοχύρωση έννοιας αποζημίωσης λόγω πανδημίας
– Ορισμός έννοιας ανωτέρας βίας, υπό τα νέα υγειονομικά δεδομένα: προστασία ΚΑΙ του εργαζόμενου, όχι μόνο του εργοδότη

Δ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ – Αυστηρό Νομοθετικό Πλαίσιο:
– Αναθεώρηση προϋποθέσεων λειτουργίας δραματικών σχολών
– Συγκεκριμένη ταυτότητα σε κάθε σχολή

Διπλός στόχος, που αναγνωρίζει την υπάρχουσα κατάσταση: ΙΣΟΤΙΜΗΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2003 και παράλληλη διεκδίκηση ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΧΝΩΝ)

Ε) ΕΡΕΥΝΑ

Εισαγωγή θεσμού RESIDENCY καλλιτεχνών για έρευνα – επιμόρφωση. Καθιέρωση ειδικού σκοπού επιχορήγησης αποκλειστικά για αυτό.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συμμετοχικά προγράμματα, προγράμματα καλλιέργειας κοινού

ΣΤ1) ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΕΓΚΑΙΡΟΣ προγραμματισμός (ένας χρόνος πριν την εκάστοτε σεζόν)
Ιδιαίτερη ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΘΕΑΤΡΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΟΧΡΗΓΗΣΕΩΝ σε: θέατρα με ρεπερτόριο και θιάσους με διαρκή παρουσία (επιχορήγηση για διετή ή τριετή προγραμματισμό) και μεμονωμένες παραγωγές (ετήσιος προγραμματισμός)

ΑΥΞΗΣΗ του ποσού των θεατρικών επιχορηγήσεων: Οι επιχορηγήσεις ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλίζουν τις εργασιακές σχέσεις που περιγράψαμε

ΣΤ2) ΑΥΞΗΣΗ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ:

Εκπόνηση ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ – Πολιτικές καλλιέργειάς του (ενδεικτικά, Λύκεια υποχρεωτικά παρακολουθούν θέατρο ως εκπαιδευτική δραστηριότητα – θεατρική αγωγή ξανά στο σχολείο από το Δημοτικό έως το Λύκειο κ.ά.) – Επαναφορά εισιτηρίων τύπου ΟΕΚ / ΟΑΕΔ

Ζ) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Ι. ΔΗΠΕΘΕ: Αποσύνδεση της καλλιτεχνικής ταυτότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κεντρικός Σχεδιασμός από το Κέντρο Θεάτρου. Προώθηση συμπαραγωγών με επιχορηγούμενες παραγωγές

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ: Ενίσχυση – υποστήριξη θεσμού περιοδείας. Δημιουργία Δικτύου θεάτρων στην περιφέρεια για ενίσχυση του θεσμού

ΙΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Θεσμοθέτηση περιοδείας στο εξωτερικό (έξτρα πυλώνας χρηματοδότησης) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ στο Υπουργείο, με αντικείμενο αποκλειστικά την διεθνή προώθηση των παραστάσεων και την δικτύωση με θέατρα και οργανισμούς του εξωτερικού – Καθιέρωση ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ / διεθνών Συμπαραγωγών

Η) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ πνευματικών δικαιωμάτων ηθοποιών: κατά τα πρότυπα τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, κατοχύρωση και θεατρικών στην streaming εποχή (οργανισμός συλλογικής διαχείρισης– διαφάνεια στους ήδη υπάρχοντες οργανισμούς (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, κλπ.) – εξειδίκευση όρων για πνευματική ιδιοκτησία στα νέα συμβόλαια)

Θ) ΣΕΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Εκσυγχρονισμός διαδικασιών, Καταστατικό, επικαιροποίηση Μητρώου μελών κλπ.

Ι) ΑΡΤΙΜΕΛΕΙΑ – ΦΥΛΟ – ΑΝΑΠΗΡΙΑ

– Να διαγραφεί το άρθρο περί αρτιμέλειας για την πρόσβαση στην εκπαίδευση.
– Ελεύθερη πρόσβαση και διεμφυλικών ατόμων
– Ηθοποιοί με αναπηρία: Κρατική ενίσχυση για ένταξή τους στις Δραματικές Σχολές και την στήριξη Θεάτρου Καλλιτεχνών με Αναπηρία