Με ματαίωση της αύξησης του κατώτατου μισθού γιορτάζει η ΝΔ την Πρωτομαγιά

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Με ματαίωση της αύξησης του κατώτατου μισθού γιορτάζει η ΝΔ την Πρωτομαγιά

της Σταυρούλας Παπαδημητρίου

Η προεκλογική δέσμευση της ΝΔ έκανε λόγο για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 703 ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία.

Αρχές  Φεβρουάριου άνοιξε η συζήτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού και εύλογα οι πολίτες ανέμεναν την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμευμένων του κυβερνώντος κόμματος. Τότε ο ΣΕΒ έσπευσε να νουθετήσει την κυβέρνηση ζητώντας   «να επιδειχθεί σύνεση από την πολιτεία στην αύξηση του κατώτατου μισθού το 2020, καθώς μια επανάληψη της μαξιμαλιστικής πολιτικής του 2019 θα έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία». Ο  κατώτατος μισθός είναι στα 650 € μεικτά σήμερα μετά από αύξηση του τον Φεβρουάριο του 2019. 

Και ενώ η διαβούλευση  διεξαγόταν σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 διαδικασία και οι κοινωνικοί εταίροι είχαν ήδη είχαν υποβάλλει τις προτάσεις τους για την αναπροσαρμογή του ύψους του κατώτατου μισθού  η  κυβέρνηση εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων επιλέγει την 1η Μαΐου να υπογράψει  ΠΝΠ   με την  οποία απαγορεύει κάθε αύξηση του (αναπροσαρμογή) του για το έτος 2020!!

Στην πολιτική οι συμβολισμοί έχουν την σημασία τους και η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μας εισάγει στην νέα  κοινωνική και οικονομική κανονικότητα των μειωμένων μισθών την ημέρα της εργατική πρωτομαγιάς έχει και αυτή το πολιτικό της νόημα.

Τι προβλέπει  η διάταξη του άρθρου 14 της νέας ΠΝΠ!

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 90), η οποία δημοσιεύθηκε  σήμερα  και φέρει τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», η κυβέρνηση παγώνει τη διαδικασία αναπροσαρμογής του ύψους του κατώτατου μισθού και μεταθέτει τις σχετικές διαβουλεύσεις για το έτος 2021.

«Άρθρο δέκατο τέταρτο: Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020

Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), προστίθεται παρ. 9, ως εξής:

«9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2020, οι προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α’ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα ’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου.

β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου.

στ) Η εισήγηση, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο, του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι προβλέψεις των παρ. 1 έως 7.».

Η Παπαδημητρίου Σταυρούλα είναι επιθεωρήτρια εργασίας μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ εκλεγμένη με την παράταξη της ΕΑΕΚ