Παράταση των μέτρων στην αγορά εργασίας ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση των μέτρων στην αγορά εργασίας ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας

● Αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, την υπερεργασία και την υπερωρία παρατείνεται μέχρι και την 31.5.2020.

● Δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει την εξ αποστάσεως απασχόληση (τηλεργασία) του συνόλου ή μέρους του προσωπικού του παρατείνεται μέχρι και την 31.5.2020.

● Δυνατότητα λήψεως αδείας ειδικού σκοπού παρατείνεται μέχρι και την 10η.5.2020.