Ξενοδοχοϋπάλληλοι: Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας κρατούν με το «έτσι θέλω» μίζες από τους μισθούς τους…

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ξενοδοχοϋπάλληλοι: Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας κρατούν με το «έτσι θέλω» μίζες από τους μισθούς τους…

Χιλιάδες εργαζόμενοι απασχολούνται σε ξενοδοχεία μέσω ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας, τα οποία παίρνουν προμήθεια από τους εργαζόμενους.
Ειδικότερα, όπως μας περιγράφει στο Dikaiologitika News ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, χιλιάδες εργαζόμενοι εργάζονται σε μεγάλα ξενοδοχεία μέσω των γραφείων αυτών, τα οποία παίρνουν προμήθεια από την πρόσληψη του εργαζόμενου είτε παρακρατώντας τον πρώτο μισθό τους είτε παρακρατώντας προμήθεια ύψους 80 ευρώ το μήνα από τον μισθό του εργαζόμενου.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες του κ. Χότζογλου αυτή τη στιγμή μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας λειτουργεί με το 50% του προσωπικού να έχει συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω ιδιωτικού γραφείου ευρέσεως εργασίας. Ο μισθός αυτή την στιγμή σύμφωνα με τις κλαδική σύμβαση εργασίας στον τουρισμό είναι από 740 ευρώ ως 1.000 ευρώ.
Ο μισθός που παίρνουν οι εργαζόμενοι μέσω των γραφείων ευρέσεως εργασίας είναι ο κατώτατος μισθός, 650 ευρώ. Επίσης οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου για 4 με 5 μήνες και οι ώρες εργασίας ανάλογες με αυτές που εξυπηρετούν τον εργοδότη.
Όπως μας εξηγεί ο κ. Χότζογλου αυτή τη στιγμή μεγάλο ξενοδοχείο στην Κύπρο έχει μάγειρες μέσω γραφείου ευρέσεως εργασίας της Θεσσαλονίκης, το οποίο παρακρατεί από τον μισθό των εργαζομένων 80 ευρώ κάθε μήνα.
Επίσης, ξενοδοχείο στην Ρόδο εχει προσλάβει εργαζόμενους από γραφείο ευρέσεως εργασίας στην Πάτρα. Κάθε χρόνο όπως μας εξηγεί ο κ. Χότζογλου η κατάσταση γίνεται χειρότερη καθώς στην αρχή κάλυπταν μόνο θέσεις καμαριέρων τώρα όμως πια προσφέρονται θέσεις γκρουμ, μαγείρων, σερβιτόρων κ.ά.
Οι εν λόγω εργαζόμενοι οι οποίοι ουσιαστικά είναι «ενοικιαζόμενοι» έχουν από πάνω τους ταυτόχρονα δύο εργοδότες: το γραφείο ευρέσεως εργασίας με το οποίο υπογράφουν σύμβαση και τον εργοδότη ο οποίος τους ορίζει τις ώρες εργασίας.
Χάνουν το επίδομα ανεργίας
Αυτές οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αδιέξοδο καθώς στο τέλος του μήνα που ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος δεν θα μπορέσουν να πάρουν το επίδομα ανεργίας. Κι αυτό διότι δεν έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις αφού για να τους καταβληθεί το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να είναι εποχικά απασχολούμενοι. Οι εργαζόμενοι όμως μέσω των εν λόγω γραφείων εργάζονται υπό καθεστώς εργολαβίας και δεν δικαιούται το επίδομα ανεργίας. Πολλοί δε εργαζόμενοι, όπως μας αναφέρει ο κ. Χότζογλου, που απευθύνθηκαν στα γραφεία ευρέσεως εργασίας και ζήτησαν την σύμβαση εργασίας τους δεν την πήραν ποτέ.
Λύση αναζητούν στο υπουργείο Εργασίας
Όπως μας διευκρινίζει ο κ. Χότζογλου έχει ήδη ενημερωθεί το υπουργείο Εργασίας και η Ομοσπονδία έχει ζητήσει να υπάρξει άμεσα λύση. Μάλιστα έχει προτείνει αφού τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας είναι νόμιμα, ο μισθός που καταβάλλεται στους εργαζόμενους να είναι ίσος με τον μισθό που ορίζει η κλαδική σύμβαση εργασίας στον τομέα του τουρισμού.
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας
Σύμφωνα με τον νόμο 4052/2012 το αποκλειστικό αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (στο εξής Ι.Γ.Ε.Ε.) και των υποκαταστημάτων τους συνίσταται στη μεσολάβηση για σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ημεδαπών ή πολιτών κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι για συγκεκριμένες ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απασχόληση.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να ασκούν και άλλες δραστηριότητες, πέραν της μεσολάβησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι δραστηριότητες θα ασκούνται εκτός του χώρου που θα λειτουργεί το Ι.Γ.Ε.Ε..
Τα Ι.Γ.Ε.Ε. πρέπει να παρέχουν στον ενδιαφερόμενο για τον οποίο μεσολαβούν τις παρακάτω υπηρεσίες:
α) να του παρέχουν κάθε πληροφορία που αφορά την εξεύρεση θέσης εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα του,
β) να του παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για το αντικείμενο της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει, καθώς και για τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη του,
γ) να αξιολογούν τα προσόντα του και τις ικανότητες του, μέσω πραγματοποίησης προσωπικών συνεντεύξεων,
δ) να του παρέχουν πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για το ακριβές περιεχόμενο και τους όρους της σύμβασης για τη σύναψη της οποίας μεσολάβησαν.
Η τοποθέτηση σε θέση εργασίας μέσω Ι.Γ.Ε.Ε. γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του τοποθετούμενου σε αυτήν.
ΠΗΓΗ: Dikaiologitika News – Αλεξάνδρα Κλειδαρά