Πρόγραμμα του ΕΚΑ για ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα του ΕΚΑ για ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Άρχισαν σήμερα στο ΕΚΑ τα  εκπαιδευτικά  σεμινάρια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  Labour- INT 2. Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων ή στην βελτίωση υπαρχουσών για μια  ομαλή ένταξη των εκπαιδευομένων μεταναστών στην αγορά εργασίας.