Ετικέτα: υπερωρία

Τι είναι υπερεργασία και τι υπερωρία ;

Τι είναι υπερεργασία και τι υπερωρία ; [Δεν ισχύουν για τους Οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα που ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης] Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005,  όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν…. Read more »