Σωκράτης Λάμπος, Πρόεδρος ΠΟΙΕΦΣΕΚ στο Κόκκινο

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σωκράτης Λάμπος, Πρόεδρος ΠΟΙΕΦΣΕΚ στο Κόκκινο

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ.

Η υπονόμευση από την εργοδοτική πλευρά της διαπραγμάτευσης για υπογραφή ΣΣΕ δείχνει αδιαφορία για την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων.
ΣYNENTEYΞH TOY ΠPOEΔPOY THΣ OMOΣΠONΔIAΣ Σ. ΛAMΠOY