ΣΕΕΤ: Επίκαιρη ερώτηση για τη μη κάλυψη εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας από ΣΣΕ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΕΕΤ: Επίκαιρη ερώτηση για τη μη κάλυψη εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας από ΣΣΕ

Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή από τη Νέα Αριστερά

Κάλυψη εργαζομένων της ΕΤΕ από ΣΣΕ & Κανονισμό Εργασίας

13.05.2024

Συναδέλφισσες/οι,

Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή κατατέθηκε από τον κ. Νάσο Ηλιόπουλο, βουλευτή της Νέας Αριστεράς, αναφορικά με την μη κάλυψη εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας από τις Συλλογικές Συμβάσεις και τον Κανονισμό Εργασίας.

Ο Σύλλογος μας είχε αποστείλει  επιστολές προς τα κόμματα της Βουλής που είχαν ήδη καταθέσει ερωτήσεις ή αναφορές για το θέμα αυτό επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση της ένταξης των συναδέλφων στις ΣΣΕ και στον Κανονισμό Εργασίας δεν έχει προχωρήσει και ότι στην ίδια κατηγορία ανήκουν μια σειρά  εργαζόμενων όπως:

Α.         Εργαζόμενοι που προέρχονται από τις πρώην συνεταιριστικές τράπεζες

Β.         Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην Τράπεζα, αρχικά στα πλαίσια υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ και προσλήφθηκαν με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού τους

Γ.         Εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν στα πλαίσια «θερινού προγράμματος απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών»

Δ.         Εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, για τους οποίους η Τράπεζα ισχυρίζεται ότι προσλαμβάνονται για ένα (1) συγκεκριμένο έργο και δεν απολαμβάνουν ούτε τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα.

Όπως τονίζεται και στην επίκαιρη ερώτηση, την οποία σας επισυνάπτουμε, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2041, η οποία πρέπει να έχει υιοθετηθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο έως τις 15 Νοεμβρίου 2024, προβλέπει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα στηρίζουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθορίζοντας ως στόχο το ποσοστό κάλυψης να ανέλθει τουλάχιστον στο  80%. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό στην χώρα μας είναι κάτω από το 30%. Η Εθνική, μία τράπεζα με υψηλή κερδοφορία (1,1 δισ. ευρώ για το 2023), κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση …