230 καταγγελίες για παρενόχληση και βία στην εργασία το 2023

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 230 καταγγελίες για παρενόχληση και βία στην εργασία το 2023

Σε εμπόριο, ξενοδοχεία και εστίαση τα περισσότερα περιστατικά ● Γυναίκες το 60% των θυμάτων ● Εργοδότες ή νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης οι συνηθέστεροι θύτες.

Αναδημοσίευση από: efsyn.gr/

Ενας στους πέντε εργαζόμενους που κατήγγειλαν περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην Επιθεώρηση Εργασίας, το 2023, εργαζόταν στο εμπόριο. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του αρμόδιου τμήματος της Επιθεώρησης Εργασίας, τα περισσότερα καταγγελλόμενα περιστατικά βίας και παρενόχλησης προέρχονται από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο (21%), τα ξενοδοχεία (12%) και την εστίαση (7%), καθώς, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΠΕ, «τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου επενεργούν και επιδρούν στις πάσης φύσεως εκδηλούμενες κακοποιητικές συμπεριφορές».

Το 95% των καταγγελιών αφορά περιστατικά βίας (λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής), ενώ το 5% σεξουαλική παρενόχληση, «υπογραμμίζοντας τη διαχρονική τάση υποδήλωσης αυτών, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας και της δυσκολίας ως προς την απόδειξή τους».

Οσον αφορά το φύλο των εργαζομένων που τολμούν να προβούν σε καταγγελία προς την Επιθεώρηση Εργασίας, επί του συνόλου των καταγγελιών για το 2023, οι 180 ήταν γυναίκες (60%) και 120 άντρες (40%). Ως προς την ιδιότητα του καταγγελλόμενου, διαπιστώνεται ότι σε 105 εργαζόμενους (46%) από τις 230 υποθέσεις το θέμα σχετίζεται με βία και παρενόχληση προκληθείσα από τον ίδιο τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στις υπόλοιπες 125 (54%) καταγγελλόμενος είναι άλλος εργαζόμενος (προϊστάμενος, υπεύθυνος βάρδιας κ.λπ.) ή άλλο πρόσωπο (μέλος Δ.Σ., συγγενής εργοδότη κ.λπ.).

Αναλυτικότερα, σε σύνολο 230 καταγγελιών:

● Σε 105 υποθέσεις έχει καταγραφεί, από τον διεξάγοντα τη διαδικασία επιθεωρητή εργασιακών σχέσεων, αιτιολογημένη σύσταση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, εξαιτίας αντικρουόμενων ισχυρισμών επί αμφισβητούμενων πραγματικών και νομικών ζητημάτων, που χρήζουν δικαστικής εκτιμήσεως.

● Σε 25 υποθέσεις επιβλήθηκαν, με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικές κυρώσεις συνολικού ποσού 106.500 ευρώ.

● Ακόμα 15 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

● 73 υποθέσεις επιλύθηκαν εξωδικαστικά, με λήψη πρόσφορων και ανάλογων μέτρων από την καταγγελλόμενη επιχείρηση και τη διατύπωση σχετικών συστάσεων.

● 12 υποθέσεις ματαιώθηκαν, είτε λόγω μη παράστασης κατά την ορισθείσα συζήτηση του καταγγέλλοντος ή της καταγγέλλουσας, είτε λόγω γραπτής σχετικής δήλωσης των τελευταίων, είτε διότι κατά τη συζήτηση δεν αναλύθηκαν περαιτέρω συγκεκριμένα περιστατικά βίας και παρενόχλησης, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στην ειδική διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 4808/2021.

«Το αυξημένο ποσοστό εξωδικαστικής επίλυσης αυτών των ιδιαίτερα δυσδιάκριτων και δυσαπόδεικτων υποθέσεων αποτυπώνει, για ακόμη ένα έτος, τον ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από τους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων, οι οποίοι αξιοποιούν ουσιαστικά το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου», δηλώνει η Γεωργία Βαζάκη, προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος της Επιθεώρησης Εργασίας για την παρακολούθηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

«Πρωταρχικό δε μέλημά μας είναι να καταστεί σαφές, στο σύνολο του κόσμου εργασίας, ότι το ισχύον πλαίσιο πρέπει να αξιοποιηθεί ως εξαιρετική ευκαιρία αλλαγής εργασιακής κουλτούρας, με την επίδειξη μηδενικής ανοχής στη βία και παρενόχληση. Γεγονός που θα προσδώσει ευρύτερο κοινωνικό πρόσημο στη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας προς όφελος εργαζομένων, απασχολουμένων, εργοδοτών και της κοινωνίας ολόκληρης».

Επιπλέον, η Επιθεώρηση σημειώνει ότι «η τάση υποβολής κανονισμών εργασίας των επιχειρήσεων, με ενσωματωμένες πολιτικές για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης, είναι αυξημένη, γεγονός που καταδεικνύει τη μεταστροφή της εργασιακής κουλτούρας, προς την επιδιωκόμενη επίδειξη μηδενικής ανοχής σε αντίστοιχα περιστατικά».

Αναδημοσίευση από: efsyn.gr/

της: Χριστίνας Κοψίνη