Συμβασιούχοι Υπηρεσίας Ασύλου: 48ωρη απεργία για την ανανέωση όλων των συμβάσεων

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμβασιούχοι Υπηρεσίας Ασύλου: 48ωρη απεργία για την ανανέωση όλων των συμβάσεων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασύλου έχουμε προσληφθεί κλιμακωτά
μεταξύ των ετών 2016 και 2019 με διαδικασίες ΑΣΕΠ για Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου, για
την κάλυψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών στη διαχείριση του Προσφυγικού. Την
παρούσα στιγμή ο αριθμός των συμβασιούχων υπαλλήλων που εργαζόμαστε στη Διεύθυνση
Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανέρχεται στα 542 άτομα, με ελάχιστο
χρόνο συνεχούς εργασίας τα 4 έτη και μέγιστο τα 7 έτη. Καθημερινά σε όλη την ελληνική
επικράτεια (συν)εργαζόμαστε με τους μόνιμους συναδέλφους και συναδέλφισσες στους ίδιους
χώρους και θέσεις εργασίας, με τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις, σε ένα απαιτητικό και
πολυδιάστατο αντικείμενο με επίκεντρο τον άνθρωπο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μόνη μας
διαφορά είναι η εργασιακή μας σχέση.
Κατά τη διάρκεια της πολυετούς απασχόλησής μας μας περάσαμε από τέσσερα
διαφορετικά υπουργεία: Εσωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη και
τώρα, Μετανάστευσης και Ασύλου. Η αντιμετώπισή μας από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία
παρουσίασε αισθητή απόκλιση, ανάλογα με το εύρος της γνώσης και εμβάθυνσης που διέθετε
στο Προσφυγικό εν γένει: από εκφράσεις του τύπου «έχουμε αλλεργία στους συμβασιούχους»
μέχρι το χαρακτηρισμό «ραχοκοκαλιά του υπουργείου», οι γνωρίζοντεςσε βάθος το Προσφυγικό
και τις περαιτέρω εκφάνσεις αυτού κατανόησαν τις θέσεις και διεκδικήσεις μας και αναγνωρίζουν
την προσφορά μας χωρίς αστερίσκους και ερωτηματικά.

Η αντιμετώπισή μας από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία παρουσίασε αισθητή απόκλιση, ανάλογα με το εύρος της γνώσης και εμβάθυνσης που διέθετε στο Προσφυγικό εν γένει: από εκφράσεις του τύπου «έχουμε αλλεργία στους συμβασιούχους» μέχρι το χαρακτηρισμό «ραχοκοκαλιά του υπουργείου», οι γνωρίζοντεςσε βάθος το Προσφυγικό και τις περαιτέρω εκφάνσεις αυτού κατανόησαν τις θέσεις και διεκδικήσεις μας και αναγνωρίζουν την προσφορά μας χωρίς αστερίσκους και ερωτηματικά

Ήδη από τις αρχές του τρέχοντος έτους ενημερωθήκαμε ότι οι συμβάσεις μας δεν θα
ανανεωθούν μετά τις 31/12/2023, λόγω λήξης του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ της
περιόδου 2014-20. Ωστόσο, άλλοι συμβασιούχοι υπάλληλοι παράλληλης δράσης του ίδιου
χρηματοδοτικού πλαισίου, ανανεώθηκαν και μάλιστα όχι για ένα έτος, αλλά μέχρι τη λήξη του
προγράμματος, το 2027. Στην περίπτωσή μας αντίθετα και μετά από σειρά ετών συνεχόμενων
συμβάσεων, ενημερωθήκαμε ότι εντός του φθινοπώρου θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τη
σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου 390 ατόμων (κατά 152 δηλαδή λιγότερα άτομα, απ’
όσους και όσες εργάζονται την παρούσα στιγμή στην ΥΑ) μέσω του επόμενου χρηματοδοτικού
πλαισίου της περιόδου 2021-27.
Πέραν της εύλογης ανησυχίας των εκατοντάδων συμβασιούχων υπαλλήλων που θα
χάσουν τη δουλειά τους μετά από τόσα χρόνια εργασίας και εξειδίκευσης, τα δημοσιευμένα
στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν μία ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των αφίξεων κατά το
προηγούμενο και το τρέχον έτος. Πιο συγκεκριμένα, οι αφίξεις κατά το 1ο 8μηνο του 2022 (8 873)
αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με τις αφίξεις (5 406) κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ
οι αφίξεις (18 245) κατά το 1ο 8μηνο του 2023 υπερδιπλασιάστηκαν (+ 106%) σε σύγκριση με
αυτές κατά το 1ο 8-μηνο του 2022.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε,ότι κατά τους 8 πρώτουςμήνες του 2023, οι αφίξεις (18 245)
έχουν ξεπεράσει ήδη το σύνολο των αφίξεων όλου του 2022 (17 122). Η αύξηση των αφίξεων έχει
φυσικά αντίκτυπο και στις αιτήσεις διεθνούς προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις (27 144)
κατά το 1ο 8μηνο του 2023 αυξήθηκαν κατά 37% σε σχέση με τις αιτήσεις (20 044) που
υπεβλήθησαν το αντίστοιχο 8μηνο του 2022.

Τη στιγμή που η κατάσταση στο Προσφυγικό είναι τόσο σοβαρή και διακυβεύονται ιδιαίτερα ουσιαστικά ζητήματα, ποια είναι η λογική της απόλυσης εκατοντάδων ειδικευμένων υπαλλήλων ;


Η συνειδητοποίηση της ευθύνης της δημόσιας διοίκησης έναντι της διαχείρισης του
προσφυγικού είναι ‘εκ των ων ουκ άνευ’, ενώ τίθεται το λογικό ερώτημα: τη στιγμή που η
κατάσταση στο Προσφυγικό είναι τόσο σοβαρή και διακυβεύονται ιδιαίτερα ουσιαστικά
ζητήματα, ποια είναι η λογική της απόλυσης εκατοντάδων ειδικευμένων υπαλλήλων, με σκοπό
να προσληφθούν νέοι και μάλιστα λιγότεροι σε αριθμό; Πώς θα λειτουργήσουν Γενικές
Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα εντός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα
οποία κατά περίπτωση απαρτίζονται ακόμα και σε ποσοστό 2/3 από συναδέλφισσες και
συναδέλφους συμβασιούχους της Υπηρεσίας Ασύλου; Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας δεν
κατέστη δυνατόν να δούμε εκ νέου τον υπουργό κ.Καιρίδη, παρουσία εκπροσώπων όλων των
σωματείων εργαζομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για να εξηγήσουμε
λεπτομερώς τη σοβαρότητα και τις ευρύτερες διαστάσεις της άρνησης ανανέωσης των
συμβάσεών μας με το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Κηρύσσουμε διήμερη απεργία για την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, με παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ. Την Πέμπτη 28/9/2023, επίσης στις 12.00 θα πραγματοποιήσουμε νέα παράσταση διαμαρτυρίας με τους μόνιμους συναδέλφους και συναδέλφισσες της Υπηρεσίας Ασύλου

Επειδή το ζητούμενο για εμάς δεν είναι η δημιουργία εντυπώσεων, αλλά η διατήρηση
της εργασίας μας και η συναίσθηση της ευθύνης στα πλαίσια των καθηκόντων μας, κηρύσσουμε
διήμερη απεργία για την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, με παράσταση
διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου την Τετάρτη27 Σεπτεμβρίου
στις 12.00 μμ.
Την Πέμπτη 28/9/2023, επίσης στις 12.00 θα πραγματοποιήσουμε νέα
παράσταση διαμαρτυρίας με τους μόνιμους συναδέλφους και συναδέλφισσες της Υπηρεσίας
Ασύλου. Καλούμε όλους και όλες, άλλα σωματεία και συλλογικότητες να δώσουν το παρόν και
να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά μας.

  • Ανανέωση όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας Ασύλου που λήγουν στις 31/12/2023 και ένταξη τους στο νέο χρηματοδοτικό ΕΣΠΑ 2021-2027
  • Συνάντηση με τον Υπουργό
  • Μετατροπή των συμβάσεων μας σε αορίστου χρόνου καθώς καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες


Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΔΟΥΛΟΣ Ε. ΑΡΙΑΤΖΗ