ΣΕΤΘ, ΣΤΑΖΟΕ: Η μόνη σχέση εργασίας που είναι νόμιμη είναι αυτή του μισθωτού

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΕΤΘ, ΣΤΑΖΟΕ: Η μόνη σχέση εργασίας που είναι νόμιμη είναι αυτή του μισθωτού

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου

Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων στις Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις

Η μόνη σχέση εργασίας που είναι νόμιμη είναι αυτή του μισθωτού

Αγαπητοί/-ες συνάδελφοι/-σες,

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του νόμου 5039/23, οι πρόβες – δοκιμές, η προετοιμασία δηλαδή των παραστάσεων παραγωγών θεάτρου, χορού, μουσικής, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, υπολογίζονται ως χρόνος εξαρτημένης εργασίας.

Με τη ρύθμιση αυτή κατοχυρώνεται η σχέση μισθωτής εργασίας, για τους ηθοποιούς, χορευτές, μουσικούς, τραγουδιστές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζόμενους με ειδικότητες απαραίτητες για τη διεξαγωγή των δοκίμων-προβών.

Αυτή είναι μία σημαντική ρύθμιση, η οποία εντάσσει το σύνολο των εργαζομένων μιας παραγωγής στην μισθωτή εργασία και στα οφέλη που έχει αυτή η εργασιακή σχέση. Κατοχυρώνονται με αυτή τη ρύθμιση το σύνολο των ωρών απασχόλησης, η βασική αμοιβή, η υπερεργασία και η υπερωρία, η κάλυψη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, το υποχρεωτικό ρεπό της εβδομάδας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, που αφορούν τη μισθωτή εργασία.

Ο εργοδότης ή παραγωγός είναι υποχρεωμένος να προβεί σε πρόσληψη πριν από την ημερομηνία έναρξης των προβών, να αναφέρει τον τόπο των εργασιών, καθώς και να αναρτά τη πρόσληψη στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση τα σωματεία μας είναι εδώ, σε συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, για να διαφυλάξουν τα εργασιακά μας δικαιώματα, καθώς και την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο αγώνας για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που είναι και ο απώτερος στόχος, είναι αυτός ο οποίος θα περιγράψει και θα κατοχυρώσει το σύνολο των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των αμοιβών μας.

 Στην ενότητα η δύναμή μας!

κάντε κλικ και στο FACEBOOK:
 ΣΕΤΘ

ΣΤΑΖΟΕ