Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE (πρώην ΕΘΝΟDATA): Επιστολή προς τον κ. Γενικό για το project clear desk

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύλλογος Εργαζομένων στην ETE (πρώην ΕΘΝΟDATA): Επιστολή προς τον κ. Γενικό για το project clear desk

Συναδέλφισσες, -οι,

Σας επισυνάπτουμε την επιστολή του Συλλόγου μας προς τον κ. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιαζόμενο πιλοτικό πρόγραμμα της μη ύπαρξης σταθερής θέσης εργασίας στον χώρο της τράπεζας (clear desk).

Στην επιστολή εκφράζουμε τις σοβαρές μας επιφυλάξεις για την πρόθεση της Διοίκησης αφενός μεν να συνεχίσει σε υψηλό ποσοστό την τηλεργασία ακόμα και όταν εκλείψουν οι συνθήκες πανδημίας, αφετέρου δε να καταργήσει την υπάρχουσα σταθερή θέση εργασίας (σταθμό εργασίας) για τον κάθε εργαζόμενο και να την αντικαταστήσει με μη ατομικές θέσεις εργασίας, κοινές για όλους, των οποίων η χρήση θα εναλλάσσεται μεταξύ των εργαζομένων χωρίς βέβαια να υπάρχει η δυνατότητα για φύλαξη εγγράφων, εγχειριδίων, κλπ. σε αυτό το γραφείο.

Καταρχάς ζητάμε πλήρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα και την έκταση εφαρμογής της. Επίσης μεταφέρουμε τις σοβαρές αντιρρήσεις μας που αφορούν κυρίως την μείωση της λειτουργικότητας και της απόδοσης από  μία τέτοια διευθέτηση του χώρου εργασίας.  Θεωρούμε δε ότι η πίεση και το άγχος θα ενταθούν υπέρμετρα και αδικαιολόγητα  με την έλλειψη σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος. Διαβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής στο επισυναπτόμενο αρχείο όπου καταγράφονται τα παραπάνω τα οποία και θα μεταφερθούν στον κ. Γενικό στην συνάντηση που έχει ήδη οριστεί.

Συνάδελφοι –ισσες, ενημερώνετε άμεσα τον Σύλλογο για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στον εργασιακό χώρο ώστε το ΔΣ, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, να ζητά επίσημη ενημέρωση από την Διοίκηση ως οφείλει. Θα λάβετε νέα ενημέρωση μετά την προαναφερόμενη συνάντηση.