Ετικέτα: Συνεργασία

Αναστολών συνέχεια εκτός από τον επισιτισμό..και για τον πολιτισμό

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 157/Α’/10-08-2020 νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  με επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και… Read more »

Κατατέθηκε η τροπολογία του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Κατατέθηκε η τροπολογία με τις λεπτομέρειες του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου SURE, για επιδότηση της εκ περιτροπής εργασίας με μειωμένο ωράριο και μειωμένες αποδοχές. Ο μηχανισμός τίθεται… Read more »