Κατηγορία: Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι υπερεργασία και τι υπερωρία ;

Τι είναι υπερεργασία και τι υπερωρία ; [Δεν ισχύουν για τους Οργανισμούς του Ιδιωτικού Τομέα που ανήκουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης] Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005,  όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν…. Read more »

Πώς αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρή Δευτέρα (φέτος 19 Φεβρουαρίου 2018) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση… Read more »