ΣΥΤΑ: Στάση εργασίας στην Τράπεζα Αττικής

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΥΤΑ: Στάση εργασίας στην Τράπεζα Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΗ 2018

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 10:30΄ Π.Μ.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με την Ανακοίνωσή μας υπ’ αρ. 55/10/4/2018 (βλ. http://www.sytatticabank.gr/wpcontent/uploads/2018/04/anak55.pdf)
καταδείξαμε την παραβίαση των γενικών αρχών της καλής πίστης
και των χρηστών ηθών, αλλά και των ειδικών κανόνων που δια του Κανονισμού Εργασίας
Προσωπικού έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Συνδικάτου εργαζομένων και εργοδότριας πλευράς να
τηρούνται, ώστε η σύμπνοια και η συνεργασία των κοινωνικών εταίρων να συντελεί στην καλύτερη και
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Τράπεζας, με το ανθρώπινο δυναμικό να νοιώθει ασφαλές, να
είναι ευχαριστημένο και να εξυπηρετεί την καλώς νοούμενη επιχειρησιακή στρατηγική που
διαχρονικά αναπτύσσεται.

Η μη τήρηση του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού Attica Bank, κυρίως του Άρθρου 18
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Ανεξάρτητα από τον τρόπο και την υπηρεσιακή μονάδα
για την οποία προσλήφθηκαν οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
οπουδήποτε υπάρχουν και αναπτύσσονται δραστηριότητες της Τράπεζας. Μετάθεση εργαζόμενου είναι
η αλλαγή της θέσης εργασίας του από και προς μονάδες και υπηρεσίες της Τράπεζας, που βρίσκονται
σε άλλη πόλη ή και σε διαφορετικό Νομό. Κατά τη διενέργεια μεταθέσεων πρέπει να σταθμίζεται εκτός
από το συμφέρον της Τράπεζας και η οικογενειακή κατάσταση όπως και η κατάσταση υγείας του
υπαλλήλου, η ιεραρχική του θέση και η δυνατότητα εξέλιξής του. Οι μεταθέσεις, αλλά και οι κατωτέρω
αναφερόμενες αποσπάσεις στις θέσεις μέχρι και Υποδιευθυντών Καταστημάτων και Τμηματαρχών
Τμημάτων Διοίκησης διενεργείται από το Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων. Οι μεταθέσεις στις θέσεις
Διευθυντών, Αναπληρωτών Διευθυντών Διευθύνσεων Διοίκησης, όπως και Διευθυντών Καταστημάτων
διενεργούνται με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. Στην περίπτωση μετάθεσης εκτός του τόπου μόνιμης
διαμονής του υπαλλήλου ορίζεται μέγιστη διάρκεια υποχρεωτικής μετάθεσης δύο (2) έτη. … … … » (βλ.
www.sytatticabank.gr ή www.συτα.gr), πέραν του τύπου, επιφέρει χάσμα στις σχέσεις των κοινωνικών
εταίρων της Τράπεζας, πολλώ δε μάλλον όταν η εξόφθαλμα ακραία πράξη Διοίκησης αποφεύγει τη
δυνατότητα λήψης ηπιότερων, εξίσου, όμως, αποτελεσματικών μέτρων κάλυψης των κενών που το
Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού αναπόφευκτα λόγω μαζικής συμμετοχής δημιουργεί.

Όταν έχουμε κάνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι
– αναγνωρίζουμε πως το διακύβευμα είναι η αυθυπαρξία και συνέχιση λειτουργίας της Τράπεζας,
– αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των δομών της, καθώς και της στροφής
της σε νέα πρότυπα εσωτερικής οργάνωσης και διείσδυσης στην ούτως ή άλλως συρρικνωμένη
από τη μακρόχρονη κρίση αγορά και τέλος
– κατανοούμε πως το νέο επιχειρηματικό μοντέλο που σχεδιάστηκε και υλοποιείται, επιφέρει και
δύσκολες προσαρμογές,

περιμέναμε από την εργοδότρια πλευρά πως θα ήθελε να έχει συνοδοιπόρο και συμπαραστάτη
το ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας, ώστε από κοινού να δοθεί η μάχη επιβίωσης σε μια πορεία
που μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Αντιθέτως, με την παραβίαση του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού, για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ως
προς τις ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, επιχειρείται άστοχα να λυθεί με μονομερείς διοικητικές ενέργειες
διευθυντικού δικαιώματος πιθανά οξύ πρόβλημα στελέχωσης μονάδων και υπηρεσιών της Τράπεζας,
απορρίπτοντας εναλλακτικούς τρόπους και επιλογές που μόνον μέσω της σύγκλισης, συνεδρίασης και
απόφασης του θεσμοθετημένου Συμβουλίου Εργασιακών Σχέσεων μπορούν εν τοις πράγμασι να
ληφθούν και που τόσο προνοητικά οι κοινωνικοί εταίροι της Τράπεζας έχουν συμφωνήσει σύμφωνα με
το Σύνταγμα και τους Νόμους.
Χθες, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Συλλόγου μας, έγινε
αυθημερόν αποδεκτό αίτημά μας για τέλεση συνάντησης του Προέδρου Αθανάσιου Σταθόπουλου και
της Γενικής Γραμματέως Ελένης Τσόγκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Θεόδωρο
Πανταλάκη, όπου μετά από μακρά και κατατοπιστική συζήτηση τα δύο μέρη συμφώνησαν πως
διαφωνούν για τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης ενός προβλήματος, που αμφότεροι βέβαια
εντοπίζουν ως υπαρκτό.
Οι απόψεις και οι θέσεις του Συνδικάτου αναπτύχθηκαν με ενδελέχεια, θέτοντας ως κορωνίδα
αρχών την ισχύ του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού και των Επιχειρησιακών Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας.

Από πλευράς του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως άλλωστε και η σχετική πράξη αναφέρει, τονίστηκε
πως η εν εξελίξει αναδιάρθρωση των Καταστημάτων και Υπηρεσιών της Τράπεζας, καθώς και η
επιτακτική ανάγκη κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών για την ενίσχυση της στελέχωσης που
απαιτείται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δικτύου, τον
υποχρεώνουν να πάρει στο παρόν και το μέλλον τα δέοντα μέτρα που θα προστατεύσουν την
επιχείρηση, τους καταθέτες και τους μετόχους, αλλά και θα δώσουν το δικαίωμα τόσο σ’ αυτούς όσο και
στους εργαζόμενους να χαίρουν ωφελημάτων από τον επιτυχή μετασχηματισμό της ως μια σύγχρονη,
εύρωστη και κερδοφόρα Τράπεζα. Όσον αφορά αυτό καθαυτό το θέμα των ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, οι
αποφάσεις ελήφθησαν για να καλύψουν κενά που η εξελισσόμενη ανταπόκριση στο Πρόγραμμα
Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού δημιουργεί, ιδίως μετά την υποβολή μαζικών αιτήσεων από 26 –
30/3/2018 και στην παρούσα δεν επιδέχονται ανάκλησης. Επίσης, σημείωσε πως πέραν αυτού, η
Τράπεζα και η Διοίκησή της, οφείλουν συν τω χρόνω ν’ ανακατανείμουν –βάσει των νέων δεδομένων
και απαιτήσεων που δημιουργούνται– το πλεονάζον προσωπικό, όπου κι αν αυτό μέχρι στιγμής
υπηρετεί, σε άλλες μονάδες και υπηρεσίες πανελλαδικά, όπου δηλαδή θα γεννάται υποχρέωση και
ανάγκη, κάτι άλλωστε που τόσο ο Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού και οι ατομικές Συμβάσεις
Εργασίας των εργαζομένων ορίζουν, σταθμίζοντας φυσικά και θέματα οικογένειας και υγείας.
Υπερθεμάτισε της πρόσληψης νέου προσωπικού, ειδικών δεξιοτήτων μάλιστα, αφότου ολοκληρωθεί
επιτυχώς η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας και μειωθεί το ποσοστό του ΕΦΚΑ στη μετοχική της βάση
κάτω του 50%, καταλήγοντας πως είναι στο χέρι των κοινωνικών εταίρων της Τράπεζας να
προχωρήσουν για την επιτυχία του εγχειρήματος της νέας Τράπεζας.

Και οι δύο πλευρές κατέληξαν πως θα συνεχίσουν ανεξάρτητα διαφωνιών να παραμένουν
σ’ επαφή και διαβούλευση για εξεύρεση ευκταίων λύσεων.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Στη σημερινή του συνεδρίαση το ΔΣ του Συλλόγου μας αφού εξέτασε και ανέλυσε την
υφέρπουσα νέα κρίση των σχέσεων των κοινωνικών εταίρων της Τράπεζας εξαιτίας της μη τήρησης του
Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού, αποφάσισε μετά από διαλογική συζήτηση και την ανάπτυξη των
επιμέρους απόψεων, θέσεων και πλαισίων δράσης, τα μέτρα αντίδρασης του Συνδικάτου και των
μελών του για την αντιμετώπιση των βεβιασμένων αποφάσεων της Διοίκησης της Τράπεζας που θέτουν
σε δεύτερη μοίρα τον παράγοντα άνθρωπο και τις ζωτικές του ανάγκες, επιλέγοντας να βηματίσουν σε
«κόκκινες» ζώνες που δυναμιτίζουν τις τόσο μεγάλης σπουδαιότητας για την ομαλή πορεία της Τράπεζας
σχέσεις των κοινωνικών εταίρων.

Έτσι,
1. Ενημερώνεται με την παρούσα Ανακοίνωση το σύνολο του πληθυσμού της Τράπεζας, ο
τραπεζοϋπαλληλικός κλάδος και η ΟΤΟΕ.
2. Θεωρούμε την ακολουθητέα διαδικασία κατακριτέα και νομικά καταφανώς ευάλωτη.
3. Απαιτούμε τη συγκρότηση και σύγκλιση του αρμοδίου οργάνου για τις μεταθέσεις, τοποθετήσεις
και αποσπάσεις κατά τα σαφώς προβλεπόμενα, ήτοι τη λειτουργία του Συμβουλίου
Εργασιακών Σχέσεων της Τράπεζας που επί 3 σχεδόν έτη και παρά τις επανειλημμένες
αιτιάσεις μας παραμένει ανενεργό, ώστε να εξεταστούν δεόντως όλα τα θέματα που εμπίπτουν
συμβατικά στις αρμοδιότητές του.
4. Καλούμε τα δυνητικά βαλλόμενα μέλη μας για οποιαδήποτε νομική διευκρίνιση απαιτηθεί για
την προάσπιση των δικαιωμάτων τους ν’ απευθύνονται στο Σύλλογο.
5. Προκηρύσσουμε πανελλαδική στάση εργασίας τη Δευτέρα, 16 Απρίλη 2018 από την
έναρξη του ωραρίου μας έως και τις 10:30 π. μ.
6. Παραμένουμε σε εγρήγορση για τυχόν περαιτέρω ενέργειες και δράσεις που θα εκφράζουν τη
Συλλογική απόφαση.
7. Προασπίζουμε, έτσι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τ’ ατομικά, συλλογικά, κλαδικά και
ταξικά συμφέροντα των μελών μας, αλλά και την ίδια την Τράπεζα.

Τέλος, στηρίζοντας τα μέλη του Σωματείου μας, τις συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και δράσεις
τους, τον ενωτικό αγώνα και την ταξική αλληλεγγύη, καλύπτουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Απεργιακού Ταμείου στους απεργούς συναδέλφους τη μία (1) οφειλόμενη μέρα
πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας που έγινε την Πέμπτη, 14 Δεκέμβρη 2017, καλώντας τους ν’
αποστείλουν άμεσα και σωστά συμπληρωμένα τη συνημμένη κατάσταση στο email
Mpoura.Eyagelia@atticabank.gr.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΗ 2018
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 10:30΄ Π.Μ.
ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ                                        ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΓΚΑ

Πηγή: ΣΥΤΑ