Τι φοβούνται οι συνδικαλιστές για τις ΣΣΕ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τι φοβούνται οι συνδικαλιστές για τις ΣΣΕ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στην προώθηση των διαπραγματεύσεων, στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, στην τήρησή τους, ακόμα και στην προκήρυξη απεργίας εκτιμούν τα συνδικάτα ότι μπορεί να προκύψει από την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή των μελών τους.

Η διαδικασία, που θεσμοθετήθηκε πέρυσι στον σχετικό εργασιακό νόμο (ν.4873/21), προχωρά με γοργό ρυθμό, αφού δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εργασίας και η σχετική εγκύκλιος. Υπενθυμίζεται ότι ενάντια στο ζήτημα της υποχρεωτικής καταγραφής των συνδικάτων (εργοδοτών και εργαζομένων) και των μελών τους έχει προσφύγει η ΓΣΕΕ στο ΣτΕ και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η εγγραφή στο ηλεκτρονικό συνδικαλιστικό μητρώο είναι υποχρεωτική τόσο για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και για τους εκπροσώπους των εργοδοτών.

Τα συνδικάτα διαφωνούν και επαναλαμβάνουν το επιχείρημα ότι υπάρχει ο κίνδυνος για «φακέλωμα» συνδικαλιστών και συνδικαλιζόμενων. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε τον κίνδυνο της απομάκρυνσης ή της απομόνωσής τους. Παράλληλα, από τη διαδικασία εκτιμάται ότι στο εξής θα τίθενται εν αμφιβάλω οι συλλογικές συμβάσεις ή ακόμα και η τήρησή τους από τους εργοδότες.

Στον αντίποδα, το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής, που θα είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https:// mitroaorganoseon.yeka.gov. gr/%20 και αναπτύσσεται ήδη, εντός Σεπτεμβρίου θα υποστηρίζει πλήρως όλες τις νέες δυνατότητες, όπως είναι οι τροποποιητικές εγγραφές και η έκδοση προτυποποιημένων βεβαιώσεων.

Αφαίρεση χρηματοδότησης

Συνδικαλιστικά στελέχη, όμως, υπογραμμίζουν ότι σε περίπτωση άρνησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο, τότε αυτομάτως της αφαιρείται η χρηματοδότηση, η δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης και το δικαίωμα να προκηρύξει απεργία. Άρα, παύει εν πολλοίς να έχει λόγο ύπαρξης. Επίσης, τα στοιχεία των εκλεγμένων και μη συνδικαλιστών θα μπορούν εφεξής να είναι διαθέσιμα ακόμη και σε μεμονωμένο εργοδότη, εφόσον αποδείξει ότι έχει έννομο και άμεσο συμφέρον. Άρα, ακόμη και μη εκλεγμένοι συνδικαλιστές καταγράφονται από εργοδότες με ορατό τον κίνδυνο απομάκρυνσής τους από την επιχείρηση, με αιτιολογία άσχετη από τη συνδικαλιστική δραστηριότητά τους. Ουσιαστικά, θα στοχοποιούνται για ενδεχόμενη συνδικαλιστική δράση. Σε περίπτωση κατά την οποία μια εργοδοτική οργάνωση δεν καλύπτει το 50%+l του κλάδου, όπως ενδεχομένως προκύψει από τα ηλεκτρονικά αρχεία, τότε οι επιχειρήσεις του κλάδου που εκπροσωπεί και δεν είναι μέλη της μπορούν να επικαλεστούν αυτόν ακριβώς τον λόγο προκειμένου να μην εφαρμόσουν καμία οικονομικού ή θεσμικού χαρακτήρα συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Άρα, n όποια διαδικασία διαπραγμάτευσης για συλλογική σύμβαση εργασίας σε έναν κλάδο υποβαθμίζεται σημαντικά.

Πηγή: “NAΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ” του Βασίλη Αγγελόπουλου