ΣΥΔΑΠΤΤ: Η ΣΣΕ για την τηλεργασία πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους -ες

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΥΔΑΠΤΤ: Η ΣΣΕ για την τηλεργασία πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους -ες

26/07/2021

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε την επιστολή που αποστείλαμε στην ΟΤΟΕ ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων για την ρύθμιση των όρων της τηλεργασίας στον κλάδο. Όπως γράφουμε και στην επιστολή οι εργαζόμενοι μέσω τρίτων εταιρειών (εργολαβικοί) αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 20%) του προσωπικού που απασχολείται στις τράπεζες, επομένως κάθε συζήτηση επί του θέματος θα πρέπει να εκκινεί λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα όσον αφορά στην απασχόληση στις τράπεζες.

Επιπλέον οι όροι της τηλεργασίας πρέπει να είναι κοινοί διότι «Η ύπαρξη διαφορετικών μέτρων και σταθμών δημιουργεί ένα άσχημο κλίμα μέσα στους χώρους εργασίας και δεν ευνοεί την ομαλή και παραγωγική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. Όταν τα ίδια προβλήματα καταμερισμού χρόνου, υγείας, εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αξιολογούνται διαφορετικά με βάση την σύμβαση πρόσληψης και όχι την πραγματική κατάσταση  των εργαζομένων, καλλιεργείται το έδαφος για την δημιουργία και την όξυνση αντιθέσεων, και τορπιλίζονται οι σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ συναδέλφων».

Τονίζουμε με έμφαση ότι «τα ζητήματα που καλείται να διευθετήσει μία συλλογική σύμβαση για την τηλεργασία είναι ιδιαίτερα οξυμένα για τους συναδέλφους μέσω τρίτων εταιρειών. Ο μισθός τους αντιστοιχεί σε ένα κλάσμα του μισθού που προβλέπεται από την κλαδική σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλου και έτσι τα έξοδα τηλεργασίας μπορεί να είναι μεγάλο τμήμα του οικογενειακού οικονομικού μας προϋπολογισμού»

Έχοντας την απόλυτη πεποίθηση ότι με την συμπερίληψη του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο θα αυξηθεί η διαπραγματευτική δύναμη της εργατικής πλευράς επισημαίνουμε ότι:  Οι τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο – κλείσιμο καταστημάτων, αναγκαστικές «εθελούσιες» έξοδοι για το τακτικό προσωπικό – δυστυχώς επιβεβαιώνουν τους χειρότερους μας φόβους. Η κατεύθυνση της εργοδοτικής πλευράς είναι η μείωση του προσωπικού αλλά και η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων για όλους –ες τους εργαζόμενους.

Η μόνη διέξοδος είναι η αντιστροφή του κλίματος διαχωρισμού που έντεχνα καλλιεργείται και η ενότητα στην πάλη μας για εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους –ες. Αναμένουμε την ανταπόκριση των συναδέλφων -ισσων της ΟΤΟΕ.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΤΟΕ

Παρακαλούμε να αποσταλεί σε όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου

Αθήνα, 22/7/2021

Προς: Πρόεδρο ΟΤΟΕ, κ. Μότσιο

Κοιν. Ε.Ε.  & Γενικό Συμβούλιο ΟΤΟΕ

Συνάδελφε πρόεδρε, συνάδελφοι –ισσες, μέλη της ΕΕ και του Γενικού Συμβουλίου,

Ενόψει της έναρξης της διαπραγμάτευσης για την ρύθμιση των όρων της τηλεργασίας στον κλάδο θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω: Όπως θα γνωρίζετε ένα μεγάλο πλέον ποσοστό εργαζομένων σε – όλες – τις τράπεζες απασχολείται μέσω μίας «εργολαβικής» εταιρείας στα πλαίσια της ανάληψης ενός «έργου». Είναι επίσης γνωστό ότι βαφτίζεται έργο οποιοδήποτε σύνολο τραπεζικών καθηκόντων και διαδικασιών  και έτσι ενώ θεωρούμαστε εργολαβικοί, καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της τράπεζας.

Εξ αυτού του λόγου, θεωρούμε απαραίτητο οι ρυθμίσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις της εξ αποστάσεως εργασίας θα πρέπει καταρχάς να λαμβάνουν υπόψη τους τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων στις υπηρεσίες μιας τράπεζας και θα πρέπει να ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για όλους.

Ο αριθμός του προσωπικού των τραπεζών θα πρέπει να προσαυξηθεί κατά 20% έως 30% προκειμένου να αντιστοιχεί στον πραγματικό αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων και να συμπεριλάβει όλους όσοι εργάζονται χωρίς Κλαδική Συλλογική Σύμβαση στις Τράπεζες.  Κατά τη γνώμη μας δεν μπορούν να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα και να ληφθούν ορθές  αποφάσεις εάν δεν ληφθούν υπόψη και δεν μελετηθούν τα σωστά αριθμητικά δεδομένα.

Φοβόμαστε δε ότι η πλευρά της εργοδοσίας λαμβάνει – σιωπηρά – υπόψη της τον πραγματικό αριθμό εργαζομένων,  με στόχο να αποδέχεται φαινομενικά κάποιους ευνοϊκούς για την εργασία όρους αλλά εφαρμόζοντας διαφορετικούς όρους σε ένα μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων της, επιδεινώνοντας το γενικό επίπεδο εργασιακών συνθηκών.

Η ύπαρξη διαφορετικών μέτρων και σταθμών δημιουργεί ένα άσχημο κλίμα μέσα στους χώρους εργασίας και δεν ευνοεί την ομαλή και παραγωγική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. Όταν τα ίδια προβλήματα καταμερισμού χρόνου, υγείας, εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αξιολογούνται διαφορετικά με βάση την σύμβαση πρόσληψης και όχι την πραγματική κατάσταση  των εργαζομένων, καλλιεργείται το έδαφος για την δημιουργία και την όξυνση αντιθέσεων, και τορπιλίζονται οι σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ συναδέλφων.

Είναι απορίας άξιο γιατί δεν προωθείται η μέγιστη δυνατή συνεργατικότητα και το ομαδικό πνεύμα όταν ο τραπεζικός κλάδος αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις που θα χρειαστούν την μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων όλων των εργαζομένων και την συλλογική δουλειά. Είναι στα δικά μας χέρια ως εργαζόμενοι να υποδείξουμε τον δρόμο της ομαδικής, συνεργατικής και αλληλοσυμπληρούμενης εργασίας ως το μέσο για την επίτευξη υψηλών στόχων.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε επίσης ότι τα ζητήματα που καλείται να διευθετήσει μία συλλογική σύμβαση για την τηλεργασία είναι ιδιαίτερα οξυμένα για τους συναδέλφους μέσω τρίτων εταιρειών. Ο μισθός τους αντιστοιχεί σε ένα κλάσμα του μισθού που προβλέπεται από την κλαδική σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλου και έτσι τα έξοδα τηλεργασίας μπορεί να είναι μεγάλο τμήμα του οικογενειακού οικονομικού μας προϋπολογισμού.

Πολύ σωστά η ομοσπονδία σας διέγνωσε την ανάγκη συλλογικής ρύθμισης των θεμάτων της τηλεργασίας, αναγνωρίζοντας ότι στον χώρο δουλειάς η ατομική διαπραγμάτευση δεν είναι διαπραγμάτευση αλλά επιβολή των όρων του εργοδότη. Δεν θα πρέπει οι χιλιάδες εργαζόμενοι μέσω δήθεν εργολάβων να αναγκαστούν να αποδεχτούν τους όποιους όρους της ατομικής διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς και μέσα στην πανδημία είχαμε ακόμα και απόλυση εργαζομένου διότι η Τράπεζα δεν αναγνώρισε το δικαίωμα για εξ αποστάσεως εργασία όπως θα έκανε σε αντίστοιχη περίπτωση υπαλλήλου του τακτικού προσωπικού.

Η εξάπλωση εργασιακών συνθηκών όπου κυριαρχεί η ατομική σύμβαση δεν προοιωνίζεται θετικές εξελίξεις για κανέναν.  Έχουμε καθήκον και συμφέρον να αντιστρέψουμε αυτή τη πορεία, διαλύοντας το αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας που τείνουν να επικρατήσουν σε όλο τον κλάδο.  Οι επιθέσεις των τραπεζιτών που αφορούν πλέον και το τακτικό προσωπικό έρχονται δυστυχώς να επιβεβαιώσουν αυτό που διαφαινόταν εδώ και χρόνια: όταν πρόκειται για την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων οι εργοδότες δεν κάνουν διακρίσεις. Ας προσπαθήσουμε έστω και τώρα να αντιστρέψουμε το κλίμα διαχωρισμού που έντεχνα καλλιεργείται και ας αγωνιστούμε μαζί για τα εργατικά μας δικαιώματα.

Είναι σκόπιμο να προγραμματιστεί  άμεσα μία μεταξύ μας συνάντηση ώστε να τεθούν αναλυτικά τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα των συναδέλφων μας και οι δυσλειτουργίες που είδαμε να προκύπτουν  λόγω της εξ αποστάσεως εργασίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, περιμένουμε να ορίσετε τρόπο και χρόνο συνάντησης και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Για το Δ.Σ. του ΣΥΔΑΠΤΤ

Η πρόεδρος                             Ο Γ. Γραμματέας

Βασιλική Χριστοπούλου                               Γιώργος Καπετανάκης