ΠΟΣΠΕΡΤ :Μια υποχρέωση της ΕΡΤ στους συνανθρώπους μας με αναπηρία

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΣΠΕΡΤ :Μια υποχρέωση της ΕΡΤ στους συνανθρώπους μας με αναπηρία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς:

Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ κ. Γαμπρίτσο

ΘΕΜΑ: «Μια υποχρέωση της ΕΡΤ στους συνανθρώπους μας με αναπηρία».

Κύριε Διευθύνοντα,

Η ΕΡΤ, εκτός των άλλων, πρέπει να διασφαλίζει την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας να προβάλει την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά της και να μεριμνά ώστε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά όλων των κοινωνικών ομάδων, δηλαδή να είναι ανοιχτή στην κοινωνία ανταποκρινόμενη και με αυτόν τον τρόπο στους στόχους της, όπως αυτοί περιγράφονται στο Σύνταγμα και εξειδικεύονται στους νόμους (4324/15 κλπ).

Για να μπορεί  η ΕΡΤ να ανταποκρίνεται με συνέπεια στην αποστολή της ως ο θεματοφύλακας των αξιών θα πρέπει να τυγχάνει αναγνώρισης απ’ όλους του πολίτες που άλλωστε την χρηματοδοτούν, εξάλλου οφείλει και πρέπει καθημερινά, όχι μόνο να δείχνει την κοινωνική της ευαισθησία, αλλά και να την αποδεικνύει μέσα  από το ραδιοτηλεοπτικό και πολυμεσικό προϊόν της.

Γι αυτό σας προτείνουμε ναέρθετε σε συνεννόηση με τα θεσμικά όργανα της εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και με τις οργανώσεις των ανθρώπων με αναπηρία, ώστε να υπάρξει μια ειδική τηλεοπτική ή πολυμεσική παραγωγή της ΕΡΤ. Μια παραγωγή που θα αφορά τα ιερά ευαγγέλια και άλλα κείμενα από την ιερή μας παράδοση, όπου το οπτικό περιεχόμενο  θα εμπλουτίζεται από την ευκρινή και ευήκοη απαγγελία των ιερών κειμένων από τους καθ’ ύλην αρμόδιους, κατάλληλα  υποτιτλισμένη και με ταυτόχρονη νοηματική περιγραφή, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες  συμπολιτών μας με αναπηρία στην όραση, στην ακοή ή στην κίνηση, όπως π.χ οι παραπληγικοί που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν βιβλίο.

Μια παραγωγή που θα μπορούν  να την απολαύσουν  όλοι οι  συμπολίτες μας (ανάπηροι και μη) είτε στην τηλεόραση, είτε στα νέα μέσα, είτε στα social media της ΕΡΤ ή όπου αλλού κρίνεται χρήσιμο.

Τέτοιου είδους παραγωγές ασφαλώς πρέπει  να γίνουν  και για άλλα θέματα όπως ποίηση λογοτεχνία, θέατρο, ιστορία κλπ, ώστε η ΕΡΤ να δημιουργήσει την δική της ειδική «βιβλιοθήκη» για άτομα με αναπηρία ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Ελπίζουμε ότι, θα δεχθείτε αυτήν τουλάχιστον την πρόταση, η οποία εκφράζει και την επιθυμία αρκετών ανάπηρων συμπολιτών μας που έχουν έλθει σε επικοινωνία μαζί μας.

 Είναι αυτονόητο ότι αν μας ζητηθεί, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε για μια τέτοιου είδους και σπουδαιότητας παραγωγή.