Άκυρη η απόφαση διαγραφής του ΣΥΙΛΤΕ από την ΟΤΟΕ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Άκυρη η απόφαση διαγραφής του ΣΥΙΛΤΕ από την ΟΤΟΕ

Άκυρη η απόφαση διαγραφής του ΣΥΙΛΤΕ από την ΟΤΟΕ με απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης

 

Συνάδελφοι,

Στην παρατεταμένη περίοδο της απορρύθμισης και απαξίωσης των εργασιακών σχέσεων και ενώ οι τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να εξαπολύουν τα πρώτα βέλη της μεγάλης επίθεσης που επίκειται στα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου μας, οι εργαζόμενοι στις τράπεζες έχουν ανάγκη από μία γνήσια, δυναμική και αξιόπιστη ΟΤΟΕ.

Δυστυχώς, όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως, η Ομοσπονδία μας δεν εκπληρώνει τον ως άνω προορισμό της, εξαιτίας του σοβαρού συνδικαλιστικού “ελλείμματος” που παρουσιάζει η λειτουργία της διοίκησής της. Η εκκωφαντική απουσία της ΟΤΟΕ στα τεράστια πλήγματα που δέχονται οι εργαζόμενοι στις τράπεζες σε όλους τους χώρους, κάνουν τις εποχές των δυναμικών και αποτελεσματικών διεκδικήσεων να ξεθωριάζουν και να θυμίζουν ένα μακρικό όνειρο. Ανήμπορη και ανίκανη να ανταποκριθεί στα αιτήματα των εργαζομένων και να αντιμετωπίσει τις πιέσεις και εκβιασμούς που δέχονται οι συνάδελφοί μας, που πλέον αποτελούν τη θλιβερή καθημερινή πραγματικότητα που έχει ανατρέψει τις εργασιακές συνθήκες του επαγγέλματός μας, η γραφειοκρατική και καθεστωτική ΟΤΟΕδημιουργεί «εχθρούς-φαντάσματα»:

Με πρόφαση τα εσωτερικά ζητήματα του Συλλόγου μας, οι διοικούντες την Ομοσπονδία αποφάσισαν τη διαγραφή του ιστορικού Συλλόγου μας από την ΟΤΟΕ. Η πρωτοφανής και προκλητική αυτή απόφαση απορρίφθηκε από την Ελληνική Δικαιοσύνη, δικαιώνοντας το Σύλλογό μας :

Εκδόθηκε χθες από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η υπ’ αριθμ. 1849/2018 απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του ΣΥΙΛΤΕ κατά της απόφασης διαγραφής από την ΟΤΟΕ και μάλιστα έγινε δεκτό και το αίτημα αναστολής της ισχύος της άκυρης απόφασης μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης. Επιπλέον, υποχρεώθηκε η ΟΤΟΕ να μας χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της από 18-7-2017 συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου και της απόφασης που λήφθηκε, τη χορήγηση των οποίων σθεναρά και επανειλημμένα αρνήθηκε, τόσο κατά τη δικάσιμο της προσφυγής – αίτησης όσο και κατά τη δικάσιμο της προσωρινής διαταγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απορρίφθηκαν οι προφορικές πρόσθετες υπέρ της ΟΤΟΕ παρεμβάσεις σωματείων – μελών της, αλλά και η πρόσθετη υπέρ της ΟΤΟΕ παρέμβαση του ΣΕΤΟΕ (Σύλλογος Εργαζομένων Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος) ως απαράδεκτες λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, διότι η προσφυγή κατά της απόφασης διαγραφής αφορά τις εσωτερικές σχέσεις του σωματείου με τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία ανήκει κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει κατά οποιοδήποτε δυσμενή τρόπο τη θέση των παρεμβαινόντων και δεν θίγει από απόψεως του πραγματικού ή νομικού ζητήματος τα έννομα συμφέροντά τους. Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα σωματεία – μέλη της ΟΤΟΕ είχαν κληθεί να παρέμβουν υπέρ της, με την αποστολή σχετικής επιστολής και εξουσιοδότησης, σε μια προσπάθεια να εμφανισθεί ότι το σύνολο των άλλων σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας υποστηρίζουν την απόφαση διαγραφής του Συλλόγου μας (υπάκουσαν τα 25 από τα 35 σωματεία της ΟΤΟΕ).

Στη συνέχεια, κρίθηκε ότι παραβιάσθηκε το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του ΣΥΙΛΤΕ, διότι η πρόσκληση με την οποία μας κάλεσαν να ενημερώσουμε για το ζήτημα της απόλυσης της υπαλλήλου του Συλλόγου α) δεν μας γνωστοποίησε ότι επίκειται πειθαρχικός έλεγχος, β) δεν μας απηύθυνε συγκεκριμένη κατηγορία και γ) δεν μας κάλεσε για ακρόαση ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς ιδίως στην αποδιδόμενη πειθαρχική κατηγορία με αναφορά σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, σε συνδυασμό με την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της ακρόασης που ζητήσαμε αναδείχθηκαν σε καθοριστικά στοιχεία για την προσβολή του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.

Ωστόσο, η Δικαστής δεν περιορίσθηκε στην προσβολή του πολύ σημαντικού δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης για την ακύρωση της απόφασης διαγραφής αλλά έκρινε επιπλέον ότι αυτή στερείται, όπως είναι διατυπωμένη, της απαιτούμενης από το νόμο, αλλά και από το καταστατικό της ΟΤΟΕ, ειδικής αιτιολογίας, καθόσον η πράξη που αποδόθηκε στον ΣΥΙΛΤΕ δεν προβλέπεται ρητά από αυτό ως πειθαρχικό παράπτωμα, ούτε συνιστά παράβαση της καταστατικής του υποχρέωσης, ώστε να μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του περί διαγραφής των μελών σε κάθε δε περίπτωση η απόλυση της ανωτέρω υπαλλήλου δεν έχει κριθεί άκυρη δικαστικά. Μάλιστα, στην απόφαση γίνεται αναφορά και στο δικαιολογημένο της απόλυσης υπαλλήλου λόγω της μείωσης των μελών του Συλλόγου και την ανυπαρξία αντικειμένου απασχόλησης.

Η Δικαστής εκτίμησε επίσης το σοβαρό κίνδυνο για την ίδια την υπόσταση του σωματείου από την ισχύ της απόφασης διαγραφής και για αυτό έκανε δεκτό και το αίτημά μας αναστολής της ισχύος της απόφασης αυτής μέχρι την τελεσιδικία.

Τέλος, κρίθηκε ότι ως πειθαρχικά ελεγχόμενη συνδικαλιστική οργάνωση έχουμε έννομο συμφέρον να λάβουμε γνώση του συνόλου των εγγράφων του φακέλου της πειθαρχικής υπόθεσης, ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική δικαστική προστασία. Για αυτό και υποχρεώθηκε η ΟΤΟΕ να μας χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της 18-7-2017 και της απόφασης, κατά το μέρος που αφορούν την απόφαση διαγραφής.

.

Συνάδελφοι,

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η ηγετική ομάδα του κ. Κούκου και του κ. Γκιάτη και τα εξαπτέρυγά τους δεν θα καταφέρουν να πλήξουν το Σύλλογό μας, που αποτελεί μία «όαση» αντίστασης και αποτελεσματικότητας στο έρημο συνδικαλιστικό τοπίο του κλάδου μας.

Η ηγεσία της Ομοσπονδίας μας οφείλει να ξαναβρεί το δρόμο της όσο υπάρχει ακόμα καιρός, θέτοντας τις βάσεις για ένα ισχυρό παντραπεζικό συνδικαλιστικό κίνημα, σε συμπόρευση με το εργατικό κίνημα και τις δυνάμεις αντίστασης της χειμαζόμενης κοινωνίας μας και όχι αποκομμένο από την μνημονιακή ελληνική πραγματικότητα, αποφασισμένο να στέκεται όρθιο, να διεκδικεί και να αγωνίζεται για τους εργαζόμενους.

Εμείς θα συνεχίσουμε αταλάντευτα και ασυμβίβαστα να δίνουμε με πείσμα και αυταπάρνηση τους αγώνες για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις τράπεζες, υπηρετώντας τον ξεχωριστό συνδικαλισμό της τελευταίας 20ετίας, του οποίου τα αποτελέσματα και τις κατακτήσεις γνωρίζουν πολύ καλά όλοι οι συνάδελφοι της Ιονικής.

.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας

Ν. Αλεξόπουλος            Γ. Ανδριώτης