Στο ναδίρ λόγω κορωνοϊού η αισιοδοξία των Ελλήνων

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Στο ναδίρ λόγω κορωνοϊού η αισιοδοξία των Ελλήνων

Toυ Νίκου Μπέλλου

Η πανδημία του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις στην οικονομία έχουν επαναφέρει την απαισιοδοξία στους Έλληνες, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ευρωβαρόμετρου, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την ίδια έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι (Ιούλιο-Αύγουστο), προκύπτουν και άλλες σημαντικές διαπιστώσεις, όπως η αύξηση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά και η εντυπωσιακή βελτίωση του ποσοστού αποδοχής του ευρώ από τον πληθυσμό, λαμβανομένου υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση και τα μνημόνια είχαν πλήξει την εικόνα του ενιαίου νομίσματος.

Ευχάριστη έκπληξη, που καταγράφεται για πρώτη φορά, είναι η πρωτοφανής (10 μονάδες) αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημόσια διοίκηση – ίσως η κρίση του κορωνοϊού να έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη.

Σχεδόν όλοι οι πολίτες (98%) θεωρούν ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα, ενώ 8 στους 10 ερωτηθέντες (80%) πιστεύουν ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις και σε προσωπικό επίπεδο. Στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 91% και 44%.

Στην ερώτηση πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Ελλάδα, το 23% απάντησε καλά και το 77% κακά. Στην Ευρωζώνη το 43% των πολιτών θεωρεί την κατάσταση στη χώρα του καλή και το 56% κακή.

Για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, οι Έλληνες τη χαρακτηρίζουν καλή ή μάλλον καλή σε ποσοστό 45%, ενώ το 54% θεωρεί ότι είναι κακή έως πολύ κακή.

Αναφορικά με την επαγγελματική τους κατάσταση, οι Έλληνες εμφανίζονται μοιρασμένοι, κατά 39% θεωρούν ότι είναι καλή και κατά 40% κακή.

Για την απασχόληση, το 93% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την κατάσταση κακή και μόλις το 6% καλή, που είναι το μικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη το 21% των Ευρωπαίων θεωρεί καλή την κατάσταση της απασχόλησης και το 71% κακή. Πάντως, διάχυτη είναι σε όλη την Ευρώπη η ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας.

Οι προβλέψεις

Στην ερώτηση τι προβλέπουν για τους επόμενους 12 μήνες σε σχέση με την κατάσταση στη χώρα, το 19% (-11 μονάδες) των Ελλήνων προβλέπει βελτίωση και το 45% (+18 μονάδες) προβλέπει περαιτέρω επιδείνωση, ενώ το 35% προβλέπει στασιμότητα. Στην Ευρωζώνη, αισιοδοξία εξέφρασε το 20% και απαισιοδοξία το 43%. Κι εδώ η αβεβαιότητα του κορωνοϊού επιδεινώνει δραματικά το κλίμα στους κόλπους των Ευρωπαίων πολιτών.

Για την κατάσταση της οικονομίας τους επόμενους 12 μήνες, το 18% (-12 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση) προβλέπει ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, ενώ το 52% (+24 μονάδες) χειρότερα. Παρόμοια η κατάσταση και στην Ευρωζώνη, όπου το 19% προβλέπει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και 51% επιδείνωση.

Στην ερώτηση πώς βλέπουν να εξελίσσεται η απασχόληση του επόμενους 12 μήνες, το 17% (-6 μονάδες) προβλέπει βελτίωση και το 52% (+25 μονάδες) επιδείνωση, οι υπόλοιποι βλέπουν στασιμότητα. Στην Ευρωζώνη, το 19% προβλέπει περαιτέρω βελτίωση και το 49% επιδείνωση.

Για την κατάσταση του νοικοκυριού τους τους επόμενους 12 μήνες, το 14% (-9 μονάδες) των Ελλήνων προβλέπει βελτίωση και το 31% (+11 μονάδες) επιδείνωση, ενώ οι υπόλοιποι δεν προβλέπουν κάποια μεταβολή. Στην Ευρωζώνη το 18% προβλέπει βελτίωση, το 17% επιδείνωση και το 53% στασιμότητα.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα είναι, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, τα εξής κατά σειρά σπουδαιότητας τα εξής: Οικονομία 49%, ανεργία 44% και μετανάστευση το 33%.

Υπέρ του ευρώ

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στο ευρώ εμφανίζει μια πολύ μεγάλη δυναμική, με το 75% των ερωτηθέντων να τάσσεται υπέρ του ενιαίου νομίσματος και μόλις το 20%, δηλαδή 2 στους 10 πολίτες, κατά. Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση το ποσοστό των υποστηρικτών κέρδισε 5 μονάδες και το αντίστοιχο των αρνητικά διακείμενων μειώθηκε κατά 6 μονάδες. Για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης του 2010 το ποσοστό των υποστηρικτών του ευρώ στην Ελλάδα φτάνει εκείνο του μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Αντίθετα με το ευρώ, που κερδίζει έδαφος μέσα στην κρίση, η εικόνα της Ε.Ε. δεν είναι καλή στην Ελλάδα, αφού μόνο το 36% δήλωσε ότι την περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν στο 40%.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη είναι η αύξηση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα να φτάσει το 35%, που είναι μακράν το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής τα τελευταία χρόνια. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση του 2019, η αποδοχή της σημερινής κυβέρνησης ήταν στο 26%, ενώ η τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 21%.

Προφανώς σημαντικό ρόλο στην αύξηση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση έπαιξε και η διαχείριση της πανδημίας, όπου το 75% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε ικανοποιημένο από τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Στην Ευρωζώνη το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών από τη διαχείριση που έκαναν οι κυβερνήσεις τους ήταν 61%.

Αρνητική είναι η εικόνα των πολιτικών κομμάτων, όπου μόλις το 11% (+4 μονάδες) εμφανίζεται να τους έχει εμπιστοσύνη, με το 88% (-4 μονάδες) να είναι αρνητικό.

Το ποσοστό των πολιτών που έχουν εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση αυξήθηκε από 23% στην προηγούμενη έρευνα στο 33%, δηλαδή ένας στους τρεις. Μπορεί να απέχουμε ακόμη πολύ από το ποσοστό της υπόλοιπης Ευρώπης (53% το ποσοστό εμπιστοσύνης), ωστόσο είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα εμφανίζει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό πολιτών που έχει εμπιστοσύνη στο Δημόσιο.

Επίσης η κρίση έχει βελτιώσει σημαντικά και την εικόνα της δημόσιας υγείας, όπου το 78% περιβάλλει με εμπιστοσύνη τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.

https://www.naftemporiki.gr/