220 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων με απολυτήριο Λυκείου στην ΕΥΔΑΠ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 220 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων με απολυτήριο Λυκείου στην ΕΥΔΑΠ

Στην πρόσληψη 220 νέων υπαλλήλων θα προχωρήσει η Εταιρεία’Υδρευσης- Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ ΑΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ή εγκαταοτάσεών της στο Νομό Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδος.

Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

– 50 ΔΕ Καταμετρητές στην Αθήνα και στον Πειραιά 

– 13 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες στην Αθήνα και στον Πειραιά 

– 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας

– 6 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες στην Αθήνα και Πειραιά 

– 1 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας

– 1 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης στον Πρόδρομο Δήμου Θήβας του Νομού Βοιωτίας

– 2 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες στην Άμφισσα του Νομού Φωκίδας

– 25 ΔΕ Οδηγοί με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου στην Αθήνα και στον Πειραιά

– 17 ΔΕ Οδηγοί με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ και Δ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου στην Αθήνα και στον Πειραιά

– 21 ΔΕ Υδραυλικοί (Βοηθοί Τεχνίτες) στην Αθήνα και στον Πειραιά 

– 77 ΥΕ Εργάτες στην Αθήνα και στον Πειραιά

– 1 ΥΕ Εργάτης στον Πρόδρομο Δήμου Θήβας

–  2 ΥΕ Εργάτες στο Δήμο Θήβας και

– 2 ΥΕ Εργάτες στο Φράγμα Μόρνου Λιδωρίκι Δήμου Δωρίδος του Νομού Φωκίδος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας www.eydap.gr ή στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 214 4248, 4068 4077, 4225 4461.

https://www.insider.gr/