Επιστολή ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ για αναγκαστικές άδειες

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιστολή ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ για αναγκαστικές άδειες

Διαβάζουμε στο Στέκι της Έλξης την Επιστολή της ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ:

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι πρόσφατα προχωρήσατε στη χορήγηση αναγκαστικά μέρους της κανονικής άδειας συναδέλφων του Προσωπικού Κίνησης.
Για το θέμα του έγκαιρου προγραμματισμού των θερινών αδειών του Προσωπικού Κίνησης σαςέχουμε απευθύνει ήδη τις από 2.6.2020 και 23.6.2020 επιστολές μας, με τις οποίες σας επισημάναμε ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν την θερινή άδειά τους και να γνωρίζουν εγκαίρως το χρόνο χορήγησής της.
Αντί, λοιπόν, να αντιμετωπίσετε το ανακύψαν θέμα σύμφωνα με το νόμο και με σεβασμό στις νόμιμες και δικαιολογημένες ανάγκες των εργαζομένων, εσείς προχωρήσατε αυθαίρετα στην παράνομη πρακτική της αναγκαστικής κατάτμησης και μονομερούς χορήγησης κανονικής άδειας. Και μάλιστα σε εργαζόμενους που ήδη είχαν λάβει υποχρεωτικά το 1/3 της κανονικής τους άδειας κατά την περίοδο του κορωνοϊού.Για την ενέργειά σας αυτή διαμαρτυρόμαστε έντονα.

Γνωρίζετε ότι ο χρόνος χορήγησης της κανονικής άδειας καθορίζεται με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου και ότι απαγορεύεται η χορήγηση άδειας στον εργαζόμενο με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Γνωρίζετε επίσης ότι η κατάτμηση του χρόνου αδείας με απόφαση του εργοδότη επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης και μπορεί να γίνει μόνον σε δύο περιόδους εντός του έτους. Περεταίρω κατάτμηση της κανονικής άδειας επιτρέπεται μόνον κατόπιν αιτήσεως του εργαζόμενου και συνεννόησης των δύο πλευρών.Η ενέργειά σας να χορηγήσετε μονομερώς σε συναδέλφους του Προσωπικού Κίνησης ολιγοήμερο (3 ή 4 ημέρες) τμήμα της κανονικής άδειάς τους, παρόλο που είχατε ήδη υλοποιήσει την δυνατότητα μονομερούς κατάτμησης της άδειας του προσωπικού, χορηγώντας τμήμα αυτής κατά την περίοδο του κορωνοϊού είναι αντίθετη με το νόμο.Σας καλούμε, λοιπόν, να ανακαλέστε άμεσα τις σχετικές αποφάσεις σας και να παύσετε την πρακτική σας αυτή.

Σας καλούμε επίσης να γνωστοποιήσετε ως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας σε όλο το Προσωπικό Κίνησης τον προγραμματισμό των θερινών αδειών, όπως συνέβαινε όλα τα προηγούμενα έτη. Τέλος σας καλούμε, για τους συναδέλφους στους οποίους ήδη χορηγήσατε μονομερώς ολιγοήμερο τμήμα της κανονικής τους άδειας και δεν αποδεχθήκατε την εργασία τους εξ αυτού του λόγου, να μην συνυπολογίσετε τις ημέρες αυτές ως ημέρες κανονικής άδειας, αλλά να τους καταβάλετε τις αποδοχές τους ως αποδοχές υπερημερίας και να τους χορηγήσετε πλήρες το υπόλοιπο της κανονικής τους άδειας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό αδειών του Προσωπικού Κίνησης –  που θα πρέπει να γίνει τις επόμενες ημέρες  – και  την επί μακρόν εφαρμοζόμενη πρακτική για το θέμα αυτό.Σε διαφορετική περίπτωση θα είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία των συναδέλφων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                  Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γ. Γραμματέας
  Ζαβογιάννης Βασίλης                               Παπαδόπουλος Σωτήρης