Νέα ΚΥΑ: Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων σε επισιτισμό, τουρισμό, μεταφορές, πολιτισμό, αθλητισμό

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέα ΚΥΑ: Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων σε επισιτισμό, τουρισμό, μεταφορές, πολιτισμό, αθλητισμό

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» στο ΦΕΚ 2268Β/13-06-2020.

Στα 4 κεφάλαια  και στα άρθρα της ΚΥΑ ρυθμίζονται :ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων εργοδοτών κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεων – εργοδοτών τουριστικών λεωφορείωνΆρθρο 1: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020.Άρθρο 2: Εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020.Άρθρο 3: Αποζημίωση ειδικού σκοπού.Άρθρο 4: Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.Άρθρο 5: Υποχρέωση ανάκλησης αναστολών συμβάσεων εργασίας και λοιπές ρυθμίσεις.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΈκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψηςΆρθρο 1: Χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.Άρθρο 2: Διαδικασία καταβολής της έκτακτης αποζημίωσης.Άρθρο 3: Αχρεωστήτως καταβληθέντα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΑναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Ιούνιο και ΙούλιοΆρθρο 1: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης και πλήττονται σημαντικά, για τον μήνα Ιούνιο.Άρθρο 2: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.Άρθρο 3: Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων – Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας – Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας.Άρθρο 4: Αποζημίωση ειδικού σκοπού.Άρθρο 5: Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 1Άρθρο 2: Αχρεωστήτως καταβληθέντα – αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών.