Και εξ αποστάσεως οι Γενικές Συνελεύσεις εργαζομένων !!

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Και εξ αποστάσεως οι Γενικές Συνελεύσεις εργαζομένων !!

Στο άρθρο 28 του Ν. 4690/30-05-2020 (Μέρος Γ΄: Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), προβλέπεται η παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, μέχρι 30.09.2020 καθώς και οι γενικές συνελεύσεις με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών

Αναλυτικά το άρθρο 28 προβλέπει τα εξής: