Εργασία: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού…

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εργασία: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού…

Διαβάζουμε σε άρθρο της efsyn:

Με τη λογική τού «βλέποντας και κάνοντας», μήνα τον μήνα, ανάλογα με τα διαθέσιμα ποσά και την ένταση της κρίσης, με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ να αγγίζει τα όριά του από τις ταυτόχρονες προσπάθειες λογιστών και εργαζομένων να προλάβουν τις νέες προθεσμίες ρυθμίσεων για την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ, επεκτάθηκαν με μία ακόμη ΠΝΠ τα έκτακτα μέτρα στον τομέα της εργασίας. Στη λογική των προσωρινών μέτρων διάρκειας 45 ημερών εντάσσονται οι απαγορεύσεις απολύσεων, οι αλλαγές στον χρόνο εργασίας με βάση το νέο ωράριο των καταστημάτων και η καταβολή των 800 ευρώ. Πλέον, το πιο ισχυρό στοιχείο στον εργασιακό χάρτη της πανδημίας είναι η προσωρινότητα…

Τη νέα ΠΝΠ 90/1.5.2020, που δημοσιοποιήθηκε ξημερώματα της 2ας Μαΐου, και ειδικότερα την εφαρμογή των άρθρων 10,11,13, έσπευσαν να αξιοποιήσουν αμέσως επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, χωρίς να υπάρχει η σχετική εφαρμογή, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί χθες από το υπουργείο Εργασίας η έκδοση ανακοίνωσης με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό ότι οι αλλαγές στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα γίνουν στο τέλος του μήνα.

Οι αλλαγές αυτές αναφέρονται στην παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά τον μήνα Μάιο για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά και στη δυνατότητα ανάκλησης της αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά και στην προσαρμογή των ωραρίων εργασίας με τα ωράρια λειτουργίας των επιχειρήσεων αντίστοιχα.

Επίσης, με τις νέες διατάξεις της ΠΝΠ καθώς και με τη συμπεριλαμβανόμενη σε αυτήν αναστολή της διαδικασίας για τον επανακαθορισμό του κατώτατου μισθού, που επρόκειτο να γίνει τον Ιούνιο και τώρα μετατίθεται (άρθρο 14) για τον Ιανουάριο του 2021 και αν…, εμπεδώνεται η πεποίθηση της απουσίας συγκροτημένου σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης στην απασχόληση.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η αναστολή της διαδικασίας αύξησης του κατώτατου μισθού (σήμερα είναι 650 μικτά) ήταν σε γνώση των «κοινωνικών εταίρων». Από την πλευρά της ΓΣΕΕ διαπιστώθηκε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου δεν μπορούσαν να αιτιολογήσουν ένα ισχυρό επιχείρημα αυξήσεων.

Ωστόσο η μετάθεση έχει έναν συμβολισμό σημαντικό: την επιστροφή στις μνημονιακές μισθολογικές απαγορεύσεις.

Τι προβλέπει η νέα ΠΝΠ

Με τη νέα ΠΝΠ προβλέπονται τα εξής για τα εργασιακά:

■ Δυνατότητα παράτασης αναστολής συμβάσεων εργασίας, άρα και της καταβολής οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, για τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους. Η παράταση μπορεί να γίνει μόνο για έως το 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό 60%.

■ Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.

■ Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο κάνουν χρήση της νέας αναστολής και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

■ Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση του μέτρου μετά τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, πρέπει να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

■ Δίνεται δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τουλάχιστον για ποσοστό 40%, εφόσον η αναστολή έχει διαρκέσει κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για επιχειρήσεις-εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.

■ Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση προσωρινής ανάκλησης υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.

■ Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή της ΠΝΠ, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.

■ Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, να μπορούν να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

■ Παρατείνεται η ισχύς κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων έως και την 30ή Ιουνίου 2020.

■ Επεκτείνεται η άδεια ειδικού σκοπού και για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

■ Επιτρέπεται η μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για 20ήμερη απασχόληση σε αγροτικές εργασίες. Ο εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου και δύναται να υποβάλει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχική αγροτική οικονομία. Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.