Το ΕΚΑ Στην 17η Συνδιάσκεψη του Δικτύου των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το ΕΚΑ Στην 17η Συνδιάσκεψη του Δικτύου των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών

Από 31/01 έως 02/02/2018 έλαβε χώρα στη Μάλτα, η 17η ετήσια Συνδιάσκεψη του Δικτύου των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (ECTUN). Η αντιπροσωπεία του ΕΚΑ αποτελείτο από τον Γενικό Γραμματέα Κώστα Κουλούρη και την Υπεύθυνη του Τμήματος Περιβάλλοντος  και Διεθνών Σχέσεων  Δρ Χριστίνα Θεοχάρη.  Στην φετινή Συνδιάσκεψη εξελέγη για πρώτη φορά η Μόνιμη Επιτροπή με τριετή θητεία η οποία θα συντονίζει το δίκτυο. Πρόεδρος του Δικτύου εξελέγη η  Χριστίνα Θεοχάρη. Η εκλογή αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση του ρόλου και της παρουσίας του ΕΚΑ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Σημειωτέον ότι μέλη του δικτύου ECTUN είναι τα Συνδικάτα που δραστηριοποιούνται στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες.  Είναι το σώμα  στο οποίο συζητούνται τα ειδικότερα προβλήματα και οι πολιτικές  των μεγάλων  μητροπόλεων  και όπου γίνεται ανταλλαγή συνδικαλιστικών απόψεων και πρακτικών.  Η παρούσα Συνδιάσκεψη είχε ως κεντρικό θέμα την αναγκαιότητα αύξησης των αμοιβών, προκειμένου οι εργαζόμενοι που υπέστησαν τις επιπτώσεις της κρίσης να μπορέσουν να ανακάμψουν, καθώς και θέματα που αφορούν στις ευάλωτες ομάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι εργαζόμενοι σε άτυπες μορφές εργασίας, οι άνεργοι κλπ. που έχουν πληγεί περισσότερο. Την συνδιάσκεψη απασχόλησαν επίσης οι κοινές δράσεις των Συνδικάτων των Πρωτευουσών στην κατεύθυνση της διεκδίκησης της αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων.

 

Το δίκτυο έχει ασχοληθεί στις προηγούμενες  Συνδιασκέψεις του με επίκαιρα και κρίσιμα θέματα όπως η μετανάστευση, ο συνθήκες εργασίας, οι μεταφορές και η  κινητικότητα στον αστικό χώρο, οι  υπηρεσίες  κοινής ωφέλειας, η δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας κ.λπ.  Στόχος του δικτύου που ιδρύθηκε το 1991 και του οποίου το ΕΚΑ αποτελεί ιδρυτικό μέλος, είναι η  δημιουργία συμμαχιών και η  ανάπτυξη της συνεργασίας και της αλληλεγγύης  ανάμεσα στα μέλη του που είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των Πρωτευουσών της Ευρώπης.