Η ΟΜΕ-ΟΤΕ για την υπογραφή της ΣΣΕ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ΟΜΕ-ΟΤΕ για την υπογραφή της ΣΣΕ

Συνεδρίασε στις 05/02/2020 το ΔΣ της ΟΜΕ-ΟΤΕ, για να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για την υπογραφή ΣΣΕ που αποτελεί προϋπόθεση για την επαναφορά κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ.

Το πλαίσιο ΣΣΕ υπερψηφίστηκε από τα 27 στα 35 μέλη του ΔΣ της ΟΜΕ-ΟΤΕ, πιστοποιώντας την αναγκαιότητα για μεγάλες συγκλίσεις σε αυτές τις εποχές.

Κατόπιν Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο για τις τελικές υπογραφές.

Τα βασικά σημεία της νέας ΣΣΕ είναι:

 • Περίοδος ισχύος από 01/01/2020 έως 31/07/2021.
 • Αύξηση για τους νέους συναδέλφους μετά το 2015 5,5% από 01/01/2020 & 3,5% από 01/01/2021, συνολικά 9%.  Ο εισαγωγικός μισθός του πρωτοδιοριζόμενου ανέρχεται πλέον από 01/01/2021 στα 866,12 ευρώ για ΔΕ, στα 934,95 ευρώ για ΤΕ και στα 978,54 ευρώ για ΠΕ4. (To πλήρες κείμενο της ΣΣΕ θα αναρτηθεί από αύριο στο site της Ομοσπονδίας: www.ome-ote.gr).
 • Για τους παλιούς συναδέλφους πριν το 2015 θα συνεχίσει να υπάρχει 35-ωρο με επιστροφή 4,5% από 01/01/2020 και επιπλέον 3,5% στις 31/07/2021.
 • Πλήρης περιγραφή στη Συλλογική Σύμβαση σχετικά με την εφαρμογή του ΠΔ 240/2006 σε οποιαδήποτε μεταβολή – μετασχηματισμό της εταιρείας αποφασιστεί.
 • Τροποποιήθηκε ο κανονισμός μεταθετότητας. Αποφασίστηκε η μισθοδοσία να καταβάλλεται μηνιαίως. Καθώς επίσης συμφωνήθηκε η σύσταση Επιτροπών άμεσα για:
  • Κεφάλαιο Αλληλοβοήθειας.
  • Διευθέτηση ωραρίου καταστημάτων.
  • Δώρο γάμου.
  • Χρηματικά βραβεία.
  • Έξοδα φύλαξης τέκνων.

Καμία ΣΣΕ δεν μπορεί να επιλύσει  όλα τα προβλήματα που ως εργαζόμενοι αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι όμως μια έντιμη συμφωνία που θα δώσει το δικαίωμα και σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, Διοίκηση και εκπρόσωποι των εργαζομένων να συζητήσουν ουσιαστικά για τα σχέδια μετασχηματισμού της εταιρείας.