ΣΕΥΤΠΕ: Διαδηλώνουμε για την άμεση τοποθέτηση των συναδέλφων!

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΕΥΤΠΕ: Διαδηλώνουμε για την άμεση τοποθέτηση των συναδέλφων!

Ενώ στο κατάστημα Δάφνης αυτή τη στιγμή η αναμονή ξεπερνάει τη μια ώρα λόγω υποστελέχωσης, ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς -Σευτπε διαδηλώνει για μια ακόμη φορά για την άμεση τοποθέτηση όλων των συναδέλφων που αποφάσισαν να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς.

seytpeseytpe-peiraiosseytpe2

Δημοσίευση από το Facebook – Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς -Σευτπε