Εκτός ΟΑΕΔ οι 180 καθαρίστριες που δικαιώθηκαν με προσωρινή διαταγή

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκτός ΟΑΕΔ οι 180 καθαρίστριες που δικαιώθηκαν με προσωρινή διαταγή

Εκτός ΟΑΕΔ μένουν οι 180 καθαρίστριες, που δικαιώθηκαν με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου να επιστρέψουν στην εργασία τους, μέχρι οι νομικές υπηρεσίες του οργανισμού να εξετάσουν την απόφαση.

Ειδικότερα ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι πρέπει οι νομικές υπηρεσίες να εξετάσουν “την πραγματική δεσμευτική ισχύ της προσωρινής διαταγής, λαμβανομένου δε υπόψη ότι για τη χρονική περίοδο από 24-9-2019 μέχρι τις 10-10-2019, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομοφωνία και τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων αλλά και των εκπροσώπων των υπαλλήλων του Οργανισμού, και υπό τον κίνδυνο να μην στερηθούν οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και κυρίως οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και οι Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ, τις εν λόγω υπηρεσίες καθαριότητας αποφάσισε την ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε επιχειρήσεις του ιδίου αντικειμένου, μέχρι την οριστική τοποθέτηση των νέων υπαλλήλων καθαριότητας με συμβάσεις ΙΔΟΧ όπως προβλέπεται από τη με αριθμ. ΣΟΧ1Α/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) προκήρυξη”.

Να σημειωθεί την 04-10-2019, ημέρα Παρασκευή, κατατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 180 πρώην απασχολούμενους στον Οργανισμό με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με καθήκοντα που συνίσταντο στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (ΣΟΧ 1/2018). Η αίτηση αυτή συζητήθηκε κατ’ αντιμωλία την 07-07-2019 και εξεδόθη η από 07-10-2019 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτή την αίτησή τους. Στις 09-10-2019 επιδόθηκε στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, η εν λόγω προσωρινή διαταγή.

Επισημαίνεται ότι η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω έληξε αυτοδικαίως με την ανάρτηση των πινάκων επιτυχόντων της ΣΟΧ1Α/2019 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) από 30-9-2019, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά στο άρθρ. Τέταρτο του ν.4618/2019.Με την ως άνω προσωρινή διαταγή, υποχρεούται ο Οργανισμός να απασχολεί τους αιτούντες (εξαιρουμένων δώδεκα εξ αυτών, παραιτηθέντων του δικογράφου) μέχρι την συζήτηση των ασφαλιστικών τους μέτρων στην ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούσαν πριν από τη λήξη των συμβάσεων εργασίας.

ΠΗΓΗ: Dikaiologitika News