Οι εργοδότες προσγειώνουν το υπ. Εργασίας

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι εργοδότες προσγειώνουν το υπ. Εργασίας
Δεν συμμερίζονται οι επιχειρήσεις την κυβερνητική αισιοδοξία για αύξηση στις θέσεις απασχόλησης το Δ΄ τρίμηνο του έτους. Η μεγάλη πλειονότητά τους, σε ποσοστό 70%, απάντησε ότι δεν αναμένει καμία αλλαγή.

Οι προθέσεις των επιχειρήσεων για προσλήψεις στην Ελλάδα το Δ’ τρίμηνο του 2019 παραμένουν σταθερές χωρίς να εμφανίζουν, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2018, τη βελτίωση που ευαγγελιζόταν η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας όταν έσπευδε να καταργήσει τον βάσιμο λόγο απόλυσης, χαρακτηρίζοντας τον μάλιστα «κόφτη προσλήψεων».

Σύμφωνα με το συμπεράσματα της έρευνας της Μanpower, που καταγράφει τις σταθερές προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Δεκέμβριο, ουδεμία ουσιώδης διαφορά παρατηρείται στις προσλήψεις τόσο σε σχέση με την αντίστοιχη καταγραφή προθέσεων το τελευταίο τετράμηνο του 2018, όσο και συγκριτικά με προηγούμενο τετράμηνο του 2019.

Φυσικά η επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων δεν εμποδίζει την καλή σχετικά κατάταξη της χώρας, η οποία σε σύνολο 44 χωρών (κυρίως του ΟΟΣΑ) κατατάσσεται στην πέμπτη θέση με τις προθέσεις προσλήψεων να παραμένουν στο 18%

Ωστόσο η έρευνα δείχνει ότι οι εργοδότες παραμένουν συγκρατημένοι στις προθέσεις των προσλήψεων, με τον κλάδο του εμπορίου να παραμένει πρώτος στην προοπτική της αύξησης του προσωπικού των επιχειρήσεων (27%).

Προοπτικές αύξησης της τάξης του 22% καταγράφονται και στον τομέα του ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ύδρευσης, ενώ στις κατασκευές το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε +20%.

Στον τομέα του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών οι εργοδότες αναφέρουν τα πιο εξασθενημένα σχέδια προσλήψεων με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +8%. Επίσης οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών καταγράφουν μείωση ύψους 8 ποσοστιαίων μονάδων.

Αναλυτικότερα, η μεγάλη πλειονότητα των εργοδοτών, σε ποσοστό 70%, απάντησε ότι δεν αναμένει καμία αλλαγή στις προσλήψεις. Το 20% των εργοδοτών κατέγραψε πρόθεση προσλήψεων, ενώ το 8% βλέπει μείωση.

Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +12%. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +18%.

Προοπτικές

Οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις όχι μόνο δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία της κυβέρνησης για το τρέχον τρίμηνο, αλλά με τις απαντήσεις τους καταδεικνύουν ότι σε αυτές οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σχετικά καλύτερη είναι η εικόνα στις πολύ μικρές μονάδες (με λιγότερους από 10 εργαζόμενους). Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους οι εργοδότες στις Μεγάλες επιχειρήσεις αναφέρουν σημαντική μείωση 14 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές για τους εργοδότες στις πολύ Μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εργοδότες στις Μεσαίες και Μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν σχετικά σταθερά σχέδια προσλήψεων.

● Η έρευνα για τις προοπτικές της απασχόλησης στο Δ’ τρίμηνο του 2019 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε 750 εργοδότες και ειδικότερα από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερώτημα:

«Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στον συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μετά το τέλος Δεκεμβρίου 2019, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

Χριστίνα Κοψίνη

Αναδημοσίευση από: .efsyn.gr