Διπλάσιο πλαφόν για τις «χρυσές συντάξεις» διά χειρός Βρούτση

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διπλάσιο πλαφόν για τις «χρυσές συντάξεις» διά χειρός Βρούτση

Διάταξη που διπλασιάζει το ανώτατο όριο στις μηνιαίες συντάξεις που χορηγεί ο ΕΦΚΑ περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, οι τροπολογίες που κατέθεσε ο υπουργός Εργασίας λίγο πριν την ψηφοφορία του νομοσχεδίου το απόγευμα της Πέμπτης, οι οποίες καταργούν την υποχρέωση των εργοδοτών να αιτιολογούν με βάσιμο λόγο τις απολύσεις, την διάχυση της ευθύνης μεταξύ εργολάβων και υπεργολάβων για απλήρωτους εργαζομένους. Μόλις 260 οι συντάξεις «μαμούθ» στις οποίες αναφερόταν επί εβδομάδες ο υπουργός Βρούτσης.

Υπενθυμίζεται πως η μια τροπολογία που κατατέθηκε εκπρόθεσμα και προκάλεσε την αποχώρηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, καταργεί την υποχρέωση του εργοδότη να αιτιολογεί με βάσιμο λόγο την απόλυση εργαζόμενου, ενώ προβλέπει επίσης ότι σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει προσλάβει έναν εργαζόμενο μέσω εργολάβου, τότε την ευθύνη για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας την έχει αποκλειστικά ο εργολάβος και όχι η επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Καταργείται δηλαδή η δυνατότητα του εργαζόμενου, αν έχει απαιτήσεις και δικαιώματα που δεν ικανοποιεί ο υπεργολάβος, να στραφεί στον εργολάβο για την αποζημίωσή του.

Στη δεύτερη τροπολογία του Γ. Βρουτση για το πλαφόν στις συντάξεις, θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και εφόσον μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016. Το νέο ανώτατο όριο σύνταξης ορίζεται στο 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα 20 έτη ασφάλισης (ήτοι στο ποσό των 4.608 ευρώ), στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας. Επίσης, σημειώνεται πως εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί των συντάξεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (12.5.2016) ή ανατρέχουν στην ανωτέρω ημερομηνία, κάτι που σημαίνει πως ισχύει αναδρομικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αντίστοιχο όριο που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου έως το τέλος του 2018, δεν μπορούσε να υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ.

Κατά την τροπολογία, οι συντάξεις θα αποτελούνται πλέον από:

  1. Την εθνική σύνταξη 345 έως 384 ευρώ ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.
  2. Την ανταποδοτική σύνταξη η οποία υπολογίζεται αφενός με βάση τις συντάξιμε αποδοχές του ασφαλισμένου και αφετέρου με τα ποσοστά αναπλήρωσης που ορίζει ο νόμος Κατρουγκαλου.
  3. Ειδικότερα εισάγεται ως ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών το 12πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου κατώτατου μισθού , προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο εμμέσως το ανώτατο όριο συντάξεων.
  4. Το θεσπιζόμενο ανώτατο όριο σύνταξης είναι ενιαίο και ορίζεται στο 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 χρόνια ασφάλισης όπως αυτό ισχύει κάθε φορά , ήτοι σήμερα στο ποσό των 4.608 ευρώ και υπερβαίνει κατά πολύ τα προισχύοντα ανώτατα όρια συντάξεων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το πλαφόν για το πρώην ΙΚΑ ήταν 2.373.50 και για τα πρώην ειδικά ταμεία 2.773 ευρώ.
  5. Το θεσπιζόμενο πλαφόν θα ισχύει για όλες τις συντάξεις που εκδόθηκαν από το Μάιο του 2016 αλλά και για τις παλιές που επαναυπολογίστηκαν με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.
  6. Το ανώτατο όριο αφορά και κάθε είδους προσαυξήσεις στη σύνταξη η τις συντάξεις. Δηλαδή αφορά και τους διπλοασφαλισμένους σε δύο πρώην ταμεία που λαμβάνουν προσαύξηση στη σύνταξή τους και έχουν καταβάλλει διπλές εισφορές.
  7. Ωστόσο από το πλαφόν εξαιρούνται οι δικαιούχοι επιδομάτων τετρα- παραπληγίας και απολύτου αναπηρίας ακόμα και αν λαμβάνουν υψηλές συντάξεις ,λόγων των αυξημένων αναγκών αυτών των ατόμων.

Κατά την αιτιολογική έκθεση, «ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης από το έτος 2002 έως το 2016 είχε ως αποτέλεσμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις την απονομή συντάξεων που αλλοίωναν την αρχή της ανταποδοτικότητας και της δίκαιης αναδιανομής που θα πρέπει να διέπουν με όρους δικαιοσύνης το ασφαλιστικό σύστημα εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα αυτού και επάρκεια παροχών».

Κατά το υπουργείο Εργασίας πάντως, από την καταγραφή έχουν προκύψει μόλις 260 συντάξεις με ποσά από 3.000 ευρώ έως και 7.500 ευρώ. Επίσης, κατά την τροπολογία προκύπτει ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από τη θέσπιση του ανώτατου ορίου στο συνολικό ακαθάριστο ποσό για τις ήδη απονεμηθείσες συντάξεις: 0,55 εκατ. ευρώ φέτος, περίπου 1,31 εκατ. ευρώ το 2020, 1,6 εκατ. ευρώ το 2021, 1,7 εκατ. ευρώ το 2022 κ.ο.κ.

Σημειώνεται ακόμη πως το θεσπιζόμενο ανώτατο ποσό σύνταξης εφαρμόζεται και επί των συντάξεων που χορηγούνταν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 και οι οποίες επανυπολογίστηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεών του (σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33).

Ακόμη, στην τροπολογία αναφέρεται ότι όσοι βρεθούν με υψηλότερες συντάξεις θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά τη διαφορά, καθώς «τυχόν επιπλέον διαφορές ποσών συντάξεων αναζητούνται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθέντα και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως».

Αναδημοσίευση από :thepressproject.gr